kl@udiag4sior

Pożycie w małżeństwie a rozwód

Rozkład pożycia w małżeństwie ? Jako podstawę do rozwiązania małżeństwa a zatem rozwodu uznaje się trwały i zupełny rozkład pożycia w małżeństwie. Co zatem składa się na definicje pożycia w małżeństwie ? Dotyczy ona trwałego i zupełnego rozerwania więzi fizycznej , gospodarczej oraz duchowej. Duchowa Wieź Jako podstawową wieź łączącą małżonków w orzecznictwie Sądów powszechnych w Polsce wymienia się więź duchową inaczej uczuciową. Polega ona na wzajemnym stosunku …

Pożycie w małżeństwie a rozwód Read More »

Alimenty na potrzeby rodziny w małżeństwie

Obowiązki w małżeństwie W prawie polskim do podstawowych obowiązków po zawarciu związku małżeńskiego należą wzajemna pomoc zarówno majątkowa i niemajątkowa. Również w modelowym kodeksie rodzinnym opracowanym przez Komisję Europejskiego Prawa Rodzinnego znajduje się zapis o powinności współdziałania małżonków. Dotyczy to celu zaspokajania potrzeb indywidualnych i wspólnych. Zaspokojenie potrzeb rodziny  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje wprost na zapis art. 27: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił …

Alimenty na potrzeby rodziny w małżeństwie Read More »

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów

Kontakty rodziców z dziećmi po rozstaniu. Często na spotkaniu z klientami priorytetowym tematem jest to – jak po rozstaniu ustalić kontakty rodziców z dziećmi. Dla przypomnienia treści zapraszam do wpisu – Jak realizować, egzekwować i zabezpieczyć kontakty rodziców z dziećmi w trakcie i po rozwodzie. Jak również do wpisu – Czy warto ustalić stałe kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie ? Nierealizowany kontakt rodzica z dzieckiem Kolejna sytuacja to ustalony w Sądzie lub u mediatora stały …

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów Read More »

Porzucenie rodziny a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czy porzucenie rodziny może doprowadzić do pozbawienia władzy rodzicielskiej ? Władza rodzicielska rodziców nad małoletnim dzieckiem  obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. W poprzednich wpisach poświęconych władzy rodzicielskiej opisywałam prawa i obowiązki rodziców – Władza rodzicielska w pytaniach i odpowiedziach.  Mając to na uwadze zajmowaliśmy się sytuacjami w których Sąd może podjąć decyzję o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jeśli …

Porzucenie rodziny a pozbawienie władzy rodzicielskiej Read More »

Wysłuchanie dziecka przez Sąd a dowód z opinii biegłych OZSS w rozwodzie

W sprawie o rozwód Sąd może dopuścić dowód z : Wysłuchanie małoletniego dziecka przez Sąd Dowód z opinii pisemnej oraz ustnej biegłych OZSS czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Kiedy Sąd dopuszcza takie dowody w sprawie o rozwód? Jeśli rodzice posiadają małoletnie dziecko (poniżej 18 roku życia) ważną zasadą jest zachowanie dobra tego dziecka. Sąd będzie badał czy rozwód nie spowoduje naruszenia tego dobra dla dziecka. …

Wysłuchanie dziecka przez Sąd a dowód z opinii biegłych OZSS w rozwodzie Read More »

Rodzinna piecza zastępcza w rozwodzie.

Z reguły piecza zastępcza a dokładniej rodzina zastępcza może kojarzyć się z sytuacja odebrania rodzicom biologicznym władzy rodzicielskiej i to jest dobre skojarzenie. Jednak w dzisiejszym poście skupimy się na innej sytuacji. Bardziej dynamicznej. Taka sytuacja może mieć również miejsce podczas prowadzonej  sprawy o rozwód. Rodzinna piecza zastępcza Rodzinna a zatem spokrewniona. Funkcje rodziny zastępczej tworzą najbliżsi krewni dzieci. Są nimi dziadkowie lub rodzeństwo biologicznych …

Rodzinna piecza zastępcza w rozwodzie. Read More »

Czym różni się stały kontakt od nieograniczonego kontaktu rodzica z dzieckiem ?

Kiedy ustala się kontakty rodzica z małoletnim dzieckiem ? Obowiązkowym elementem sprawy o rozwód jest ustalenie czy kontakty pomiędzy rodzicami a małoletnimi dziećmi będą nieograniczone czy będziemy je ustalać jako stałe i regularne, wskazując je konkretnie. Bez ślubu rodzice dobrowolnie mogą również założyć sprawę o ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem. Kontakt nieograniczony- każdy rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem.  Jeśli rodzice nie mieszkają razem przy jednym z nich Sąd ustanowi …

Czym różni się stały kontakt od nieograniczonego kontaktu rodzica z dzieckiem ? Read More »

Brak zgody na przymusowe leczenie a zaburzenia odżywiania – anoreksja.

I Konferencja na temat Zaburzeń Odżywiania  W dniu 26.10.2023 r. w Rzeszowie odbyła się I Konferencja na temat Zaburzeń Odżywiania zorganizowana przez Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła. Główny cel Konferencji dotyczył zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie choroby anoreksji w aspektach medycznych, społecznych ale również prawnych. Brak świadomości wielu osób na sali uświadomił mi jak bardzo istotny i ważny jest to temat. Dlatego zdecydowałam się na dzisiejszy wpis. W tym artykule skupię się na zagadnieniu leczenia …

Brak zgody na przymusowe leczenie a zaburzenia odżywiania – anoreksja. Read More »

Eksmisja dla osoby stosującej przemoc domową

ZMIANY w prawie. Na trudne tematy warto rozmawiać.  Wprowadzono zmiany na które wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowelizacja dotyczy ustawy o przemocy w rodzinie.  Słowo przemoc w rodzinie zastąpiono terminologią przemocy domowej. Powyższe sygnalizuję bardziej szczegółowe i szersze pojęcie kręgu osób. Jest to ważna zmiana dla osób żyjących ze sobą w gospodarstwie domowym.  Akty przemocy fizycznej seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzyć się mogą w rodzinie …

Eksmisja dla osoby stosującej przemoc domową Read More »

Władza rodzicielska ograniczona na wniosek drugiego rodzica

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na wniosek rodzica dziecka  W poprzednim wpisie omówiliśmy sytuację w której Sąd z urzędu na wniosek Policji lub uprawnionej instytucji  może prowadzić sprawę o ograniczenia władzy rodzicom nad małoletnimi dziećmi. Dziś chciałam przedstawić drugą możliwość , statystycznie bardziej prawdopodobną, gdy rodzic składa wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec drugiego rodzica. Kodeks rodzinny rodzinny i opiekuńczy wskazuje: „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy …

Władza rodzicielska ograniczona na wniosek drugiego rodzica Read More »