kl@udiag4sior

Brak zgody na przymusowe leczenie a zaburzenia odżywiania – anoreksja.

I Konferencja na temat Zaburzeń Odżywiania  W dniu 26.10.2023 r. w Rzeszowie odbyła się I Konferencja na temat Zaburzeń Odżywiania zorganizowana przez Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła. Główny cel Konferencji dotyczył zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie choroby anoreksji w aspektach medycznych, społecznych ale również prawnych. Brak świadomości wielu osób na sali uświadomił mi jak bardzo istotny i ważny jest to temat. Dlatego zdecydowałam się na dzisiejszy wpis. W tym artykule skupię się na zagadnieniu leczenia …

Brak zgody na przymusowe leczenie a zaburzenia odżywiania – anoreksja. Read More »

Eksmisja dla osoby stosującej przemoc domową

ZMIANY w prawie. Na trudne tematy warto rozmawiać.  Wprowadzono zmiany na które wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowelizacja dotyczy ustawy o przemocy w rodzinie.  Słowo przemoc w rodzinie zastąpiono terminologią przemocy domowej. Powyższe sygnalizuję bardziej szczegółowe i szersze pojęcie kręgu osób. Jest to ważna zmiana dla osób żyjących ze sobą w gospodarstwie domowym.  Akty przemocy fizycznej seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzyć się mogą w rodzinie …

Eksmisja dla osoby stosującej przemoc domową Read More »

Władza rodzicielska ograniczona na wniosek drugiego rodzica

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na wniosek rodzica dziecka  W poprzednim wpisie omówiliśmy sytuację w której Sąd z urzędu na wniosek Policji lub uprawnionej instytucji  może prowadzić sprawę o ograniczenia władzy rodzicom nad małoletnimi dziećmi. Dziś chciałam przedstawić drugą możliwość , statystycznie bardziej prawdopodobną, gdy rodzic składa wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec drugiego rodzica. Kodeks rodzinny rodzinny i opiekuńczy wskazuje: „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy …

Władza rodzicielska ograniczona na wniosek drugiego rodzica Read More »

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce

W poprzednim wpisie omówiliśmy pojęcie władzy rodzicielskiej. Dziś skupimy się na jednej z form ingerencji we władze rodzicielską pomiędzy rodzicem a małoletnim dzieckiem. Jest nią ograniczenie władzy rodzicielskiej. W Polsce po pierwsze warto zapamiętać, iż o ograniczeniu władzy rodzicielskiej zdecyduje zawsze finalnie Sąd. Następnie przejdźmy do kolejnego pytania kiedy Sąd może o tym zdecydować – gdy dobro dziecka jest zagrożone. W poprzednim wpisie również omawialiśmy czym jest dobro …

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce Read More »

Władza rodzicielska w pytaniach i odpowiedziach

Zapraszam na cykl poświęcony dziecku i rodzicom. W dzisiejszym wpisie skupie się na władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnim dzieckiem. Władza rodzicielska to W prawie polskim nie mamy w ustawie żadnej definicji. Orzecznictwo Sądów polskich wskazuje już na określenia władzy rodzicielskiej.  Zbiór praw i obowiązków dla rodziców względem dziecka  potrzebnych celem należytego sprawowania pieczy (opieki) nad osobą i jej majątkiem. Powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem …

Władza rodzicielska w pytaniach i odpowiedziach Read More »

Co się zmieni dla Rodziny nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Przed nami czas do przygotowania się na nowelizację i zmiany w prawie. Z zakresu przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz o zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie cywilne a zatem to sprawy cywilne. Do takich spraw należą m.in: sprawy o rozwód, alimenty, kontakty rodzic dziecko sprawy o podział wspólnego majątku małżonków Postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania Zmiany przepisów …

Co się zmieni dla Rodziny nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego Read More »

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę

Astronomiczna wiosna i poprawa pogody może wpłynąć na rozmowy rodziców na temat wakacji z dziećmi. Wśród rodziców będą też tacy, którzy są w trakcie sprawy o rozwód. Mogą pojawić się osoby, który będą myśleć o lub zakładać sprawę o rozwód. Statycznie większość osób zdecyduje się na wakacje za granicą. Jak wyglądają jednak przepisy prawa w zakresie wyjazdu dziecka za granicę również na wakacje? Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt. III CRN 19/85 …

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę Read More »

Przymusowa rozdzielność majątkowa.

Rozdzielność majątkowa powoduje, iż małżonkowie nie posiadają już wspólnego majątku według zasad opartych na wspólności majątkowej. Ważne aby zapamiętać, iż powstaje ona z datą założenia sprawy w Sądzie lub na zgodny wniosek stron podczas podpisania aktu notarialnego u notariusza. Rozdzielność majątkowa nie powstaje automatycznie. W jaki sposób można ją uzyskać. Założyć sprawę w Sądzie. Umówić się do notariusza – na zgodny wniosek obu małżonków. W każdym czasie na zgodny wniosek małżonkowie …

Przymusowa rozdzielność majątkowa. Read More »

Zasady i procedura adopcji w Polsce

Adopcja kierunek podmiot właściwy. Przysposobienie dziecka odbywa się przez Ośrodek Adopcyjny. W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy ośrodki adopcyjne występujące w danym województwie. Listę Ośrodków Adopcyjnych w Polsce możemy znaleźć również tu  w Wykazie Ośrodków Adopcyjnych w Polsce.  Ważną informacją jest to, iż rodzice czyli Kandydaci do przysposobienia mogą zwrócić się do wybrane przez siebie ośrodka adopcyjnego w całej Polsce. Rodziców nie ogranicza ich miejsca zamieszkania. Procedura Adopcji …

Zasady i procedura adopcji w Polsce Read More »

Mam alimenty ale i tak nie płaci. Niealimentacja

Przestępstwo  z art. 209 kodeksu karnego prowadzone jest jedynie na wniosek uprawionej osoby. Czy przed założeniem sprawy o karnej o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego musi być prowadzona sprawa o egzekucję alimentów u komornika ? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Jedyne przesłanki jakie należy spełnić zawarte są w treści art. 209 kodeksu karnego. Statystycznie W związku z nowelizacją prawa karnego w 2017 r. przepis dotyczący dotyczący niealimentacji uległ zmianie. Zagrożenie karą …

Mam alimenty ale i tak nie płaci. Niealimentacja Read More »