Ile prawdy ma zwrot -nie dam Ci rozwodu. Negatywne przesłanki dla rozwodu.

Ile prawdy ma zwrot „nie dam Ci rozwodu”.  Podczas spotkań z klientami na konsultacji słyszę zwrot, że żona/mąż powiedzieli, że nigdy nie zgodzą się na rozwód. Zastanówmy się zatem z prawnego punktu widzenia jakie są negatywne przesłanki do tego aby do rozwodu nie doszło.

  • Gdy dobro małoletnich dzieci ucierpi w skutek rozwodu.
  • Kiedy możemy mówić o ryzyku ? Małoletnie dzieci nie mają wiedzy, że rodzice będą się rozwodzić/ nie będą mieszkać razem. Rozwód spotęguje konflikt w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Rozwód doprowadzi do skrajnej zmiany w zaspokajania potrzeb finansowych i moralnych małoletnich. Ryzyko w sprawie wzrasta gdy wywiad kuratorski budzi wątpliwości Sądu oraz gdy w sprawie powołany jest dowód z opinii biegłych psychologów sądowych zwanych – opinią OZSS.
  • Rozwód będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
  • Statystycznie ta przesłanka występuje rzadziej. Nie każde zachowanie małżonka jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Orzecznictwo wskazuje, iż jeśli osoba która nie chce rozwodu jest nieuleczalnie chora i wymaga stałej opieki jest to sytuacja, która może mieć wpływ na wynik sprawy. Mimo, iż określenie zasady współżycia społecznego jest bardzo ogólne ta przesłanka negatywna do rozwodu w praktyce występuje incydentalnie.
  • Rozwodu chce małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego 
  • Mimo, iż strony będą składały wnioski o obciążenie winą drugiego małżonka finalnie to Sąd decyduje, który z małżonków w jego odczuciu winny jest rozkładowi pożycia małżeńskiego. Zdarza się również i tak, iż Sąd podejmuje decyzję że oboje małżonków jest winnych w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Na decyzje Sądu wpływa szereg czynników, które najlepiej omówić na spotkaniu jeszcze przed założeniem sprawy o rozwód. Nie zawsze wszystko jest oczywiste z prawnego punktu widzenia. Spotkanie/konsultacja przed założeniem sprawy o rozwód pozwoli prawidłowo sformułować wnioski w sprawie o rozwód lub da małżonkowi świadomość jakie ryzyko poniesie składając konkretny wniosek w sprawie o rozwód. Złożony przez nas wniosek może z prawnego punktu widzenia zostać oddalony bo nie będzie mieć podstawy prawnej. O tym dowiemy się na konsultacji.
  • Zupełny i trwały rozkład pożycia – brak udowodnienia przesłanek rozwodu
  • Negatywna przesłanka która zwykle pojawia się gdy sprawa zostaje założona przedwcześnie. Temat ten również należałoby poruszyć podczas spotkania z prawnikiem. Kiedy należy złożyć pozew o rozwód w Sądzie. Pytanie nie jest oczywiste. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza zerwanie wszelkich więzi pomiędzy małżonkami gospodarczych uczuciowych ale również związanych z pożyciem fizycznym. Trwałość jest już bardziej skomplikowana przesłanką w dużym skrócie oznacza nieodwracalność w zerwaniu wszystkich więzi pomiędzy małżonkami.
  • Reasumując,
  • Czy warto tracić czas na podejmowanie własnych prób prowadzenia sprawy o rozwód? Zatem czy powinniśmy opierać się na własnej intuicji oraz często pokaźnej ilości doradców rodzinnych. Czy doradzenie przez rodzinę może być obiektywne jeśli te osoby są z nami powiązani emocjonalnie ? Jeśli na któreś z pytań lub na wszystkie odpowiedzieli Państwo tak, zapraszam do kontaktu.

adw. Klaudia Gąsior

Instagram –  @rozwodowamapa