Pozew o rozwód odebrany i co dalej ?

Doręczenie pozwu o rozwód

Pozew o rozwód Sąd wysyła do drugiego małżonka listem poleconym. Najważniejsze jest aby zapisać dzień w którym odebraliśmy list od listonosza lub awizowany. Po odebrania listu  mamy pierwszy termin aby złożyć na piśmie odpowiedź. Jest to termin 14 dni, którego nie możemy przekroczyć. W przypadku przekroczenia terminu na wysłanie do odpowiedzi na pozew Sąd ma prawo oddalić nasze wnioski dowodowe w sprawie jako spóźnione.

Odpowiedź na pozew

W odpowiedzi na pozew należy wypowiedzieć się co do twierdzeń drugiego małżonka czy się z nimi zgadzamy czy zaprzeczamy.  Mamy prawo złożyć własne wnioski dowodowe. Dowody to najczęściej dokumenty, wnioski o przesłuchanie świadków oraz małżonków w sprawie. Po odebraniu pozwu można również skontaktować się z małżonkiem o możliwości dogadania się i zawarcia ugody/porozumienia w sprawie rozwodu. Jeśli strony są ze sobą skłócone warto skorzystać z pomocy prawników aby podjąć się mediacji lub negocjacji celem zawarcia ugody w sprawie o rozwód.

Wniosek o zabezpieczenie pozwu

Gdy w pozwie jest wniosek o wydanie zabezpieczenia na czas trwania postępowania w sądzie będzie to zapowiedź do kolejnego pisma terminowego.  Na złożone w pozwie wnioski o zabezpieczenie Sąd odpowie wydając postanowienie w którym albo uwzględni wnioski wydając zabezpieczenie na czas trwania sprawy o rozwód albo je oddali. Sąd znów doręczy drugiemu małżonkowi, który nie składał wniosków o zabezpieczenie postanowienie z decyzją. Kolejnym bardzo ważnym terminem jest termin w którym po doręczeniu postanowienia z Sądu małżonek może złożyć pismo z odwołaniem się od decyzji. Sąd II instancji może zmienić decyzję Sądu I instancji.

Postępowanie w sądzie w sprawie o rozwód

Po wymianie pism, Sąd wezwie listownie lub elektronicznie strony na rozprawę. Podczas rozprawy Sąd, strony oraz prawnicy małżonków mogą zadawać pytania, które najczęściej są kluczowe dla sprawy. Na koniec postępowania i wyczerpania wszystkich wniosków dowodowych Sąd udzieli głosu stronom w sposób swobodny.  Sąd wyda wyrok w sprawie . Od niekorzystnego wyroku Sądu małżonek ma prawo złożyć odwołanie. Na to również przysługuje termin liczony od ogłoszenia wyroku.

Aby przebić się przez gąszcz terminów prawnym w sprawie o rozwód można skorzystać z konsultacji prawnych. Drugi sposób to możliwość zdecydowania się na reprezentację prawnika przez całą sprawę o rozwód. Statystycznie więcej osób decyduje się na pełną reprezentację w sprawie. W takiej sytuacji małżonek posiada cały czas swojego prawnika również podczas rozpraw. To prawnik pilnuje terminów i sporządza pisma do Sądu. Niestety bez ani jednej konsultacji prawnej jest że małżonek posiadający dowody zapomni o terminie na pismo lub źle go obliczy. Pouczenia o terminach które Sąd wysyła razem z listem są napisane językiem prawniczym, który niestety często nie jest zrozumiały dla osoby bez wykształcenia prawnego.

Adwokat Klaudia Gąsior

Instagram @rozwodowamapa