Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę

Astronomiczna wiosna i poprawa pogody może wpłynąć na rozmowy rodziców na temat wakacji z dziećmi. Wśród rodziców będą też tacy, którzy są w trakcie sprawy o rozwód. Mogą pojawić się osoby, który będą myśleć o lub zakładać sprawę o rozwód.

Statycznie większość osób zdecyduje się na wakacje za granicą.

Jak wyglądają jednak przepisy prawa w zakresie wyjazdu dziecka za granicę również na wakacje?

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt. III CRN 19/85 wypowiedział się jednoznacznie, iż  wyjazd dziecka za granicę również w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego.

Dotyczy to rodziców posiadających pełną władze rodzicielską nad swoim małoletnim dzieckiem. Drugi przypadek to sytuacja gdy rodzic posiada uprawnienie od Sądu do współdecydowania o miejscu zamieszkania jak również pobytu dziecka.

Wyjazd za granicę bez drugiego rodzica

W sytuacji wyjazdu za granicę w trakcie trwania sprawy o rozwód lub innych sprawy rodzinnych związanych z małoletnimi dziećmi stron do rozważenia pozostają kwestie planowania wakacji i ferii bez udziału drugiego rodzica.

Ważne aby drugi rodzic miał wiedzę i wyraził zgodę w zakresie wyjazdu dziecka poza Polskę również w celach związanych z wypoczynkiem.

W jaki sposób działać ?

Najlepsze rozwiązanie to zgoda drugiego rodzica zawarta na piśmie. Taką czynność możemy zawrzeć również u notariusza. Z takim dokumentem również za granicą drugi rodzic ma gwarancję bezpiecznej i nie zakłóconej podróży z dziećmi.

Co jeśli nie mam zgody drugiego rodzica gdyż:
  • nie wiem gdzie przebywa
  • nie chce się zgodzić na wyjazd dziecka

W obu przypadkach należy rozważyć założenie sprawy w zakresie tematyki rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka. Gdzie? Jeśli nie toczy się sprawa o rozwód to w Sądzie w którym rejonie dziecko zamieszkuje. Jeśli sprawa o rozwód jest w toku składamy taki wniosek w ramach postępowania w sprawie o rozwód.

Należy zapamiętać również, iż sama zgoda na wyrobienie paszportu dla dziecka od drugiego rodzica nie oznacza zgody na wyjazd za granicę. Są to dwa odrębne tematy. Obie wymagają zgody odrębnej.

Sprawa w Sądzie

Podczas postępowania Sąd będzie badał czy wyjazd dziecka za granicę jest zgody z jego dobrem.

W szczególności będzie to związana z wyjaśnieniem kwestii w szczególności w zakresie dłuższego niż wakacyjny wyjazd do innego kraju :

  • czy rodzic ma zapewnioną pracę w innym Państwie – gwarancja zarobkowa
  • czy dziecko ma zapewnione warunku bytowe do pobytu za granicą w tym jaka będzie jego sytuacja mieszkaniowa
  • gwarancji w zakresie kontynowania obowiązku nauki w szkole
  • w jaki sposób dziecko będzie kontaktowało się z rodzicem , który pozostaje Polsce- gwarancja kontaktu.

Sąd wydaje zgodę na konkretny wyjazd za granicę, nie działa na przyszłość co do innych wyjazdów jakie mogą się pojawić.

Konsekwencje wyjazdu dziecka za granicę bez zgody drugiego rodzica

Rodzic , który zgody nie wyraził ma prawo skontaktować się i zawiadomić Policję i Straż Graniczną. W skutkach do wyjazdu nie dojdzie lub osoby mogą zostać zatrzymane na granicy co może tez narazić dzieci na niepotrzebny stres. Nie w każdym przypadku jednakże taki wyjazd dziecka bez zgody drugiego rodzica może nosić znamiona uprowadzenia dziecka. Powyższe zdecydowanie komplikuje sprawę oraz może doprowadzić do postępowania w sądzie w sprawie karnej o przestępstwo zagrożone odpowiedzialnością karną – karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat.

Jeśli mają Państwo więcej pytań w zakresie tematyki wyjazdu dziecka za granicę zapraszam do kontaktu.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa