KANCELARIA ADWOKACKA ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU:

PRAWO RODZINNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

 • sprawy o rozwód z winy oraz za porozumieniem stron,
 • podział majątku pomiędzy małżonkami
 • przymusowa rozdzielność majątkowa
 • separacja małżonków
 • alimenty na małoletnie dzieci
 • pierwsze ustanowienie alimentów
 • podwyższenie alimentów
 • obniżenie alimentów 
 • alimenty na drugiego małżonka
 • kontakty rodzica z małoletnim dzieckiem
 • egzekucja kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • wyrażanie zgody na wyjazd dziecka za granicę przez rodzica
 • wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka przez rodzica
 • demoralizacja małoletniego
 • konkubinat , umowa partnerska
 • uprowadzenie , porwanie małoletniego
 • uznanie zagranicznych wyroków rozwodowych

SPRAWY MEDYCZNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

 • błędy medyczne - osoby poszkodowane w Sądzie
 • zdarzenia medyczne postępowanie przed Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
 • błąd medyczny zawezwanie do próby ugodowej w Sądzie
 • postepowanie przedsądowe błąd medyczny 
 • postepowanie dyscyplinarne Izb Lekarskich 
 • reprezentacja sądowa  w postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych;
 • •Opracowanie i opiniowanie projektów regulaminów, umów, zgód, oświadczeń dla pacjenta.
 • Ochronę dóbr osobistych lekarzy i personelu medycznego.

    Oferta skierowana jest do:

 • poszkodowani w skutek błędu medycznego
 • rodziny osoby, która zmarła prawdopodobnie w skutek błędu medycznego
 • lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni , personel medyczny
 • szpitale, przychodnie , gabinety lecznico- medyczne 

ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE ORAZ WYPADKI PRZY PRACY 

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

 • sprawy w Sądzie dla osób poszkodowanych w skutek wypadku komunikacyjnego 
 • postepowania przedsądowego polubownego dla osoby poszkodowanej wypadkiem komunikacyjnym
 • zawezwaniem do próby ugodowej dla osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym
 • sprawy w Sądzie dla rodziny, konkubiny/-enta osoby zmarłej w skutek wypadku komunikacyjnego 
 • renty dla osoby poszkodowanej wypadkiem komunikacyjnym
 • odszkodowania zwrotu kosztów leczenia i zwrotu kosztów dojazdów do lekarzy dla osoby poszkodowanej wypadkiem komunikacyjnym
 • odszkodowanie , dla osób z polis ubezpieczeniowych w skutek wypadku komunikacyjnego, przy pracy w rolnictwie, NWW, w skutek osuwiska
 • odszkodowania za uszkodzenie/ zniszczenie samochodu lub innego pojazdu w skutek wypadku komunikacyjnego
 • poszkodowanym przez zniszczenia domu lub innego mienia  w skutek pożaru powodzi lub innego kataklizmu
 • w sprawie w Sądzie dla osoby poszkodowanej w skutek wypadku przy pracy również w drodze lub z pracy 
 • postępowania przedsądowego polubownego dla osoby poszkodowanej w skutek wypadku przy pracy 
 • rolnikom poszkodowanym przez wypadek w gospodarstwie rolnym 

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

 • obsługa prawna przedsiębiorców trzy pakiety do wyboru dostosowane do potrzeb firmy - osobom zainteresowanym wysyłamy szczegóły pakietów - classik, normal, VIP
 • windykacja zaległych należności dla firmy którą obsługujemy prawnie do wyboru dostosowane do potrzeb firmy - osobom zainteresowanym wysyłamy szczegóły pakietów - classik, normal, VIP
 • sprawy o zapłatę dla firm w Sądzie oraz
 • egzekucja należności po zakończonej sprawie w Sądzie
 • negocjacje i rozmowy polubowne w sporach pomiędzy pracodawcą o pracownikami 
 • negocjacje i rozmowy polubowne pomiędzy firmami - kontrahentami 
 • prowadzenie spraw w Sądzie pracowniczych o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie

    Oferta skierowana jest do:

•mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
• instytucji państwowych
• instytucji samorządowych
• organizacji rządowych, pozarządowych
• klientów indywidualnych

SPRAWY KARNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

Kategoria przestępstw i wykroczeń w sprawach w Sądzie, na Policji i w Prokuraturze w których reprezentujemy:

 • znęcanie się nad rodziną , stalking,
 • nękanie groźby karalne
 • demoralizacja małoletniego
 • zakaz zbliżania się do osoby
 • uprowadzenie i porwanie dzieci
 • bigamia
 • wypadki komunikacyjne
 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • wypadki przy pracy
 • błędy medyczne
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • oszustwa
 • czyny nieuczciwej konkurencji

W trakcie prowadzonej reprezentacji Kancelaria może podjąć działania:

 • ocena prawna sytuacji Klienta - wskazanie w formie pisemnej opinii prawnej czy w przedstawionej sytuacji doszło do przestępstwa i z jakim prawdopodobieństwem liczyć można na wszczęcie śledztwa lub dochodzenia przez organa ścigania, wykrycie sprawcy i udowodnienie mu winy
 • ocena pozostającego w dyspozycji Klienta materiału dowodowego (jego wartości dla ustalenia przebiegu przestępstwa i wykrycia jego sprawcy)
 •  kompleksowe przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
 • reprezentacja , przygotowywanie dalszych pism, udział w przesłuchaniach w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia lub śledztwa) oraz sądowego – reprezentacja sądowa, sporządzenie pism - wnioski dowodowe, zażalenia na umorzenia, wnioski o wznowienie śledztw, apelacje, prywatne akty oskarżenia, kasacja

SPRAWY CYWILNE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

Prowadzimy postępowania sądowe:

 • w sprawach o zapłatę - pomagamy prawnie również w wyegzekwowaniu należności z wyroku w egzekucji komorniczej
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
 • sprawy o zasiedzenie 
 • sprawy o zniesienie wspówłasności w nieruchomości lub ruchomościach
 • sprawy o naruszenie miru domowego lub naruszenie posiadania
 • uznanie umowy za nieważną
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • ochrona dóbr osobistych i ich naruszenie

Kancelaria Adwokacka opiniuje i przygotowuje umowy cywilnoprawne w tym m.in.:

• umowy sprzedaży,
• umowy o współpracę
• umowy o dzieło,
• umowy zlecenia,
• umowy o dostawę,
• umowy najmu,
• umowy dzierżawy,
• umowy pożyczki,
• umowy darowizny,
• umowy spedycji lub przewozu,
• umowy leasingu
• oraz wszelkiego rodzaju umowy nienazwane

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT KLAUDIA GĄSIOR
UL. CEGIELNIANA 36/13, 35-310 RZESZÓW
TELEFON: +48 663 508 662
logo