Aktualności - Blog Kancelarii

Pożycie w małżeństwie a rozwód

Rozkład pożycia w małżeństwie ? Jako podstawę do rozwiązania małżeństwa a zatem rozwodu uznaje się trwały i zupełny rozkład pożycia w małżeństwie. Co zatem składa się na definicje pożycia w małżeństwie ? Dotyczy ona trwałego i zupełnego rozerwania więzi fizycznej , gospodarczej oraz duchowej. Duchowa Wieź Jako podstawową wieź łączącą małżonków w orzecznictwie Sądów powszechnych w Polsce wymienia się więź duchową inaczej uczuciową. Polega ona na wzajemnym stosunku …

Pożycie w małżeństwie a rozwód Read More »

Alimenty na potrzeby rodziny w małżeństwie

Obowiązki w małżeństwie W prawie polskim do podstawowych obowiązków po zawarciu związku małżeńskiego należą wzajemna pomoc zarówno majątkowa i niemajątkowa. Również w modelowym kodeksie rodzinnym opracowanym przez Komisję Europejskiego Prawa Rodzinnego znajduje się zapis o powinności współdziałania małżonków. Dotyczy to celu zaspokajania potrzeb indywidualnych i wspólnych. Zaspokojenie potrzeb rodziny  Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje wprost na zapis art. 27: Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił …

Alimenty na potrzeby rodziny w małżeństwie Read More »

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów

Kontakty rodziców z dziećmi po rozstaniu. Często na spotkaniu z klientami priorytetowym tematem jest to – jak po rozstaniu ustalić kontakty rodziców z dziećmi. Dla przypomnienia treści zapraszam do wpisu – Jak realizować, egzekwować i zabezpieczyć kontakty rodziców z dziećmi w trakcie i po rozwodzie. Jak również do wpisu – Czy warto ustalić stałe kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie ? Nierealizowany kontakt rodzica z dzieckiem Kolejna sytuacja to ustalony w Sądzie lub u mediatora stały …

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów Read More »

Porzucenie rodziny a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czy porzucenie rodziny może doprowadzić do pozbawienia władzy rodzicielskiej ? Władza rodzicielska rodziców nad małoletnim dzieckiem  obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. W poprzednich wpisach poświęconych władzy rodzicielskiej opisywałam prawa i obowiązki rodziców – Władza rodzicielska w pytaniach i odpowiedziach.  Mając to na uwadze zajmowaliśmy się sytuacjami w których Sąd może podjąć decyzję o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jeśli …

Porzucenie rodziny a pozbawienie władzy rodzicielskiej Read More »

Wysłuchanie dziecka przez Sąd a dowód z opinii biegłych OZSS w rozwodzie

W sprawie o rozwód Sąd może dopuścić dowód z : Wysłuchanie małoletniego dziecka przez Sąd Dowód z opinii pisemnej oraz ustnej biegłych OZSS czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Kiedy Sąd dopuszcza takie dowody w sprawie o rozwód? Jeśli rodzice posiadają małoletnie dziecko (poniżej 18 roku życia) ważną zasadą jest zachowanie dobra tego dziecka. Sąd będzie badał czy rozwód nie spowoduje naruszenia tego dobra dla dziecka. …

Wysłuchanie dziecka przez Sąd a dowód z opinii biegłych OZSS w rozwodzie Read More »

Rodzinna piecza zastępcza w rozwodzie.

Z reguły piecza zastępcza a dokładniej rodzina zastępcza może kojarzyć się z sytuacja odebrania rodzicom biologicznym władzy rodzicielskiej i to jest dobre skojarzenie. Jednak w dzisiejszym poście skupimy się na innej sytuacji. Bardziej dynamicznej. Taka sytuacja może mieć również miejsce podczas prowadzonej  sprawy o rozwód. Rodzinna piecza zastępcza Rodzinna a zatem spokrewniona. Funkcje rodziny zastępczej tworzą najbliżsi krewni dzieci. Są nimi dziadkowie lub rodzeństwo biologicznych …

Rodzinna piecza zastępcza w rozwodzie. Read More »

Czym różni się stały kontakt od nieograniczonego kontaktu rodzica z dzieckiem ?

Kiedy ustala się kontakty rodzica z małoletnim dzieckiem ? Obowiązkowym elementem sprawy o rozwód jest ustalenie czy kontakty pomiędzy rodzicami a małoletnimi dziećmi będą nieograniczone czy będziemy je ustalać jako stałe i regularne, wskazując je konkretnie. Bez ślubu rodzice dobrowolnie mogą również założyć sprawę o ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem. Kontakt nieograniczony- każdy rodzic ma prawo do kontaktu z dzieckiem.  Jeśli rodzice nie mieszkają razem przy jednym z nich Sąd ustanowi …

Czym różni się stały kontakt od nieograniczonego kontaktu rodzica z dzieckiem ? Read More »

Brak zgody na przymusowe leczenie a zaburzenia odżywiania – anoreksja.

I Konferencja na temat Zaburzeń Odżywiania  W dniu 26.10.2023 r. w Rzeszowie odbyła się I Konferencja na temat Zaburzeń Odżywiania zorganizowana przez Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła. Główny cel Konferencji dotyczył zwiększenia świadomości społeczeństwa w temacie choroby anoreksji w aspektach medycznych, społecznych ale również prawnych. Brak świadomości wielu osób na sali uświadomił mi jak bardzo istotny i ważny jest to temat. Dlatego zdecydowałam się na dzisiejszy wpis. W tym artykule skupię się na zagadnieniu leczenia …

Brak zgody na przymusowe leczenie a zaburzenia odżywiania – anoreksja. Read More »

Eksmisja dla osoby stosującej przemoc domową

ZMIANY w prawie. Na trudne tematy warto rozmawiać.  Wprowadzono zmiany na które wielokrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowelizacja dotyczy ustawy o przemocy w rodzinie.  Słowo przemoc w rodzinie zastąpiono terminologią przemocy domowej. Powyższe sygnalizuję bardziej szczegółowe i szersze pojęcie kręgu osób. Jest to ważna zmiana dla osób żyjących ze sobą w gospodarstwie domowym.  Akty przemocy fizycznej seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej zdarzyć się mogą w rodzinie …

Eksmisja dla osoby stosującej przemoc domową Read More »

Władza rodzicielska ograniczona na wniosek drugiego rodzica

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na wniosek rodzica dziecka  W poprzednim wpisie omówiliśmy sytuację w której Sąd z urzędu na wniosek Policji lub uprawnionej instytucji  może prowadzić sprawę o ograniczenia władzy rodzicom nad małoletnimi dziećmi. Dziś chciałam przedstawić drugą możliwość , statystycznie bardziej prawdopodobną, gdy rodzic składa wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec drugiego rodzica. Kodeks rodzinny rodzinny i opiekuńczy wskazuje: „Sąd może powierzyć wykonywanie władzy …

Władza rodzicielska ograniczona na wniosek drugiego rodzica Read More »

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce

W poprzednim wpisie omówiliśmy pojęcie władzy rodzicielskiej. Dziś skupimy się na jednej z form ingerencji we władze rodzicielską pomiędzy rodzicem a małoletnim dzieckiem. Jest nią ograniczenie władzy rodzicielskiej. W Polsce po pierwsze warto zapamiętać, iż o ograniczeniu władzy rodzicielskiej zdecyduje zawsze finalnie Sąd. Następnie przejdźmy do kolejnego pytania kiedy Sąd może o tym zdecydować – gdy dobro dziecka jest zagrożone. W poprzednim wpisie również omawialiśmy czym jest dobro …

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce Read More »

Władza rodzicielska w pytaniach i odpowiedziach

Zapraszam na cykl poświęcony dziecku i rodzicom. W dzisiejszym wpisie skupie się na władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnim dzieckiem. Władza rodzicielska to W prawie polskim nie mamy w ustawie żadnej definicji. Orzecznictwo Sądów polskich wskazuje już na określenia władzy rodzicielskiej.  Zbiór praw i obowiązków dla rodziców względem dziecka  potrzebnych celem należytego sprawowania pieczy (opieki) nad osobą i jej majątkiem. Powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem …

Władza rodzicielska w pytaniach i odpowiedziach Read More »

Co się zmieni dla Rodziny nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Przed nami czas do przygotowania się na nowelizację i zmiany w prawie. Z zakresu przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz o zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie cywilne a zatem to sprawy cywilne. Do takich spraw należą m.in: sprawy o rozwód, alimenty, kontakty rodzic dziecko sprawy o podział wspólnego majątku małżonków Postępowania w sprawach o wykonanie postanowienia zobowiązującego osobę stosującą przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania Zmiany przepisów …

Co się zmieni dla Rodziny nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego Read More »

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę

Astronomiczna wiosna i poprawa pogody może wpłynąć na rozmowy rodziców na temat wakacji z dziećmi. Wśród rodziców będą też tacy, którzy są w trakcie sprawy o rozwód. Mogą pojawić się osoby, który będą myśleć o lub zakładać sprawę o rozwód. Statycznie większość osób zdecyduje się na wakacje za granicą. Jak wyglądają jednak przepisy prawa w zakresie wyjazdu dziecka za granicę również na wakacje? Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt. III CRN 19/85 …

Zgoda rodzica na wyjazd dziecka za granicę Read More »

Przymusowa rozdzielność majątkowa.

Rozdzielność majątkowa powoduje, iż małżonkowie nie posiadają już wspólnego majątku według zasad opartych na wspólności majątkowej. Ważne aby zapamiętać, iż powstaje ona z datą założenia sprawy w Sądzie lub na zgodny wniosek stron podczas podpisania aktu notarialnego u notariusza. Rozdzielność majątkowa nie powstaje automatycznie. W jaki sposób można ją uzyskać. Założyć sprawę w Sądzie. Umówić się do notariusza – na zgodny wniosek obu małżonków. W każdym czasie na zgodny wniosek małżonkowie …

Przymusowa rozdzielność majątkowa. Read More »

Zasady i procedura adopcji w Polsce

Adopcja kierunek podmiot właściwy. Przysposobienie dziecka odbywa się przez Ośrodek Adopcyjny. W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy ośrodki adopcyjne występujące w danym województwie. Listę Ośrodków Adopcyjnych w Polsce możemy znaleźć również tu  w Wykazie Ośrodków Adopcyjnych w Polsce.  Ważną informacją jest to, iż rodzice czyli Kandydaci do przysposobienia mogą zwrócić się do wybrane przez siebie ośrodka adopcyjnego w całej Polsce. Rodziców nie ogranicza ich miejsca zamieszkania. Procedura Adopcji …

Zasady i procedura adopcji w Polsce Read More »

Mam alimenty ale i tak nie płaci. Niealimentacja

Przestępstwo  z art. 209 kodeksu karnego prowadzone jest jedynie na wniosek uprawionej osoby. Czy przed założeniem sprawy o karnej o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego musi być prowadzona sprawa o egzekucję alimentów u komornika ? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Jedyne przesłanki jakie należy spełnić zawarte są w treści art. 209 kodeksu karnego. Statystycznie W związku z nowelizacją prawa karnego w 2017 r. przepis dotyczący dotyczący niealimentacji uległ zmianie. Zagrożenie karą …

Mam alimenty ale i tak nie płaci. Niealimentacja Read More »

Jak zabezpieczyć małżonka i dzieci na czas postępowania w sprawie o rozwód

Złożenie pozwu rozwodowego rozpoczyna postępowanie sądowe. Jest możliwe, że postępowanie w Sądzie zakończy się na jednym spotkaniu czyli na pierwszej rozprawie. Jednak sprawy w Sądzie o rozwód mogą trwać latami. Jeśli nawet założymy, że sprawa może się zakończyć na jednym spotkaniu to w praktyce czas oczekiwania od złożenia pozwu do pierwszej rozprawy trwa często kilka miesięcy. Jak zatem zabezpieczyć byt finansowy małoletnich dzieci stron lub małżonka na czas trwania …

Jak zabezpieczyć małżonka i dzieci na czas postępowania w sprawie o rozwód Read More »

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce.

Mity na temat rozwodu z cudzoziemką /-cem w Polsce 1. Osoba bez obywatelstwa polskiego nie może rozwieść się w Polsce. Prawo polskie daje możliwość uzyskania rozwodu w Polsce dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa. Pod uwagę bierzemy wtedy czy obcokrajowcy są obywatelami Unii Europejskiej czy kraju z poza Unii Europejskiej. W przypadku obywateli Unii Europejskiej znaczenia ma czy małżonkowie mają miejsce ostatniego wspólnego pobytu w Polsce lub jeden z małżonków ma określone miejsce pobytu …

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Read More »

10 pytań przed spotkaniem w sprawie o alimenty

10 pytań przed spotkaniem w sprawie o alimenty Czy to moja pierwsza sprawa o alimenty ? Jeśli nie jest to moja pierwsza sprawa o alimenty, co zmieniło się od tego czasu w kosztach związanych z utrzymaniem dziecka ? Ile wydatkuje miesięcznie na podstawowe potrzeby dziecka ? Jaki jest koszt utrzymania miejsca w którym małoletnie dziecko mieszka ? Czy dziecko leczy się stale, jakie związane są zalecenia lekarza w zakresie leków ? Jakie są planowane wydatki …

10 pytań przed spotkaniem w sprawie o alimenty Read More »

Zmiany i nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Zmiany w przepisach prawnych dotyczącą osób nieletnich są nieuniknione. Lipiec okazał się miesiącem, w którym temat ten okazał się gorący w polskich mediach. Wszystko za sprawą ustawy, której treść jest w fazie zatwierdzania przez polskiego ustawodawcę.  Kim zatem jest nieletni ? Nieletnim jest osoba , która w chwili popełnienia czynu uznanego za zabroniony przez przepisy prawa polskiego nie miała ukończone lat 17. Są jednak wyjątki od tej granicy wieku. Kodeks karny w art. …

Zmiany i nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich Read More »

Opieka naprzemienna rodziców nad dzieckiem w praktyce

Słowem wstępu wyjaśnienie pojęć. Piecza naprzemienna a częściej nazywana opieka naprzemienna to nie to samo co władza rodzicielska. władza rodzicielska jest zawsze równa i przysługuje i matce oraz ojcu(jeśli uznał dziecko). Aby władza rodzicielska została odebrana lub ograniczona w Polsce musi odbyć się w tym celu postępowanie w Sądzie a ostateczną decyzję po złożeniu wniosków rodziców podejmuje Sąd. Rozstanie małżonków a opieka nad małoletnimi dziećmi Jako obowiązkową część sprawy o rozwód …

Opieka naprzemienna rodziców nad dzieckiem w praktyce Read More »

Jakie dowody w sprawie o rozwód

Jak do każdej sprawy w Sądzie należy się przygotować ma to również zastosowanie w sprawie o rozwód. Dowody przedstawiamy w sprawie celem wykazania okoliczności/faktu, który chcemy ustalić. Co zatem warto udowodnić w sprawie o rozwód ? Do najczęściej występujących możemy wymienić ustalenie: Stan cywilny pokrewieństwo osób. Przyczyny rozkładu małżeństwa. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Wysokość rat alimentacyjnych na małoletnie dziecko. Miejsca pobytu małoletniego dziecka. Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem. Kontakty …

Jakie dowody w sprawie o rozwód Read More »

Ile prawdy ma zwrot -nie dam Ci rozwodu. Negatywne przesłanki dla rozwodu.

Ile prawdy ma zwrot „nie dam Ci rozwodu”.  Podczas spotkań z klientami na konsultacji słyszę zwrot, że żona/mąż powiedzieli, że nigdy nie zgodzą się na rozwód. Zastanówmy się zatem z prawnego punktu widzenia jakie są negatywne przesłanki do tego aby do rozwodu nie doszło. Gdy dobro małoletnich dzieci ucierpi w skutek rozwodu. Kiedy możemy mówić o ryzyku ? Małoletnie dzieci nie mają wiedzy, że rodzice będą się rozwodzić/ nie będą mieszkać razem. Rozwód spotęguje konflikt …

Ile prawdy ma zwrot -nie dam Ci rozwodu. Negatywne przesłanki dla rozwodu. Read More »

Słów kilka o alimentach. Co robić gdy matka/ojciec nie płaci alimentów ?

Dla kogo Alimenty ? Zarówno ojciec jak i matka dziecka małoletniego powinni partycypować w jego utrzymaniu. Obalając jeden z krążących mitów nie dotyczy to jedynie związków małżeńskich.  Alimenty są możliwe również w sytuacji w której rodzice ślubu nie mieli a nawet nie tworzyli razem związku. Uznanie dziecka jest wpisane w akcie urodzenia w rubryce dane rodziców. W prawie używa się zwrotu, iż o alimenty występuje ten z rodziców u którego dziecko ma stałe miejsce pobytu. Ograniczenie …

Słów kilka o alimentach. Co robić gdy matka/ojciec nie płaci alimentów ? Read More »

Rozwód a nękanie małżonka i stalking

Zdarzają się sytuację gdy w trakcie rozwodu małżonek zachowuje się niepoprawnie wobec drugiego małżonka. Kategorie w/w zachowań możemy podzielić na: – Stalking, uporczywe nękanie. – Groźby karalne Stalking jest przestępstwem zgłaszanym na wniosek osoby pokrzywdzonej a zatem małżonka. Jakie zachowania mogą świadczyć, że ktoś jest Stalkerem ? Wysłanie nieprawdziwym oczerniających wiadomości o drugim małżonku oraz ich rozpowszechnianie; Nachodzenie małżonka w miejscach w których spędza czas …

Rozwód a nękanie małżonka i stalking Read More »

Czy warto powołać świadka w sprawie o rozwód ?

Dowód z zeznań świadka może być kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy o rozwód. Zeznania świadków nie spełnią swojej roli gdy małżonkowie zawarli już porozumienie. Dowód z zeznań świadków powołujemy jeśli stanowiska małżonków co do sposobu zakończenia małżeństwa i podziału obowiązków i praw w zakresie ich małoletnich dzieci są sprzeczne. Na jakie okoliczności świadkowie mogą zeznawać w Sądzie ? przyczyny rozpadu małżeństwa wykonywania władzy rodzicielskiej przez małżonków wobec ich dzieci możliwości …

Czy warto powołać świadka w sprawie o rozwód ? Read More »

Jakie są skutki wyprowadzenia się małżonka przed i w trakcie rozwodu 

Do napisania dzisiejszego posta zainspirowała mnie historia z poprzedniego tygodnia z życia  Kancelarii. Jedna z osób która chciała odbywać u nas konsultację rodzinne zapytała wprost czy ma dalej męczyć się i mieszkać z drugim małżonkiem. Osoba ta wierzyła w to , iż ten który pierwszy się wyprowadzi z domu będzie tym gorszym. Co więcej w jej rozumieniu wyprowadzka z domu oznaczała porzucenie rodziny i automatycznie winę w rozwodzie. Aby dowiedzieć się jaka jest odpowiedź , zadajmy …

Jakie są skutki wyprowadzenia się małżonka przed i w trakcie rozwodu  Read More »

Niezgodny wniosek o podział majątku stron w trakcie rozwodu

Podział majątku wspólnego stron możemy przeprowadzić razem ze sprawą o rozwód lub po jej zakończeniu.  Oba założenia ich plusy i minusy zostały opisane we wpisie  -„Łączyć czy nie łączyć sprawa o rozwód i podział majątku„. W poprzednich wpisach opisałam również jak na zgodny wniosek podpisać podział majątku u notariusza. Małżonkowie nie mają zgodnego wniosku o podział majątku. W pierwszej kolejności nasuwa się pytanie jakich składników majątkowych dotyczy spór. Często sporne …

Niezgodny wniosek o podział majątku stron w trakcie rozwodu Read More »

Rozwód z winy plusy i minusy.

Podczas pierwszej konsultacji rodzinnej z klientem w sprawie o rozwód zawsze pojawia się pytanie: Czy składamy pozew o rozwód z wnioskiem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego czy pozew bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Postaram się przedstawić w praktycznym ujęciu co powoduje złożenie pozwu o rozwód z wnioskiem o orzekaniem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego. Pozytywne: Drugi małżonek może dochodzić alimentów na swoją rzecz. Małżonek może dochodzić alimentów na siebie oczywiście jeśli małżonek …

Rozwód z winy plusy i minusy. Read More »

Nierealizowany kontakt rodzica z dzieckiem

W trakcie sprawy o rozwód możemy złożyć wniosek o ustalenie stałych kontaktów dziecka z rodzicem z którym wspólnie nie zamieszkuje. Dotyczy to dzieci małoletnich do 18 roku życia. Również na czas postępowania w sprawie o rozwód możemy złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów. W jaki sposób reagować na brak realizacji stałych kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem? Wysłuchać zdania małoletniego dziecka. Jeśli dziecko posiada problematyczną relację z drugim rodzicem  to rodzic mieszkający z dzieckiem powinien okazać …

Nierealizowany kontakt rodzica z dzieckiem Read More »

Terminy w sprawie o rozwód.

„Dlaczego w mojej sprawie nic się nie dzieje” Aby ustrzec się długoletniej sprawie w sądzie  warto wiedzieć czym są terminy w sprawie o rozwód. Na niektóre z nim możemy mieć bezpośredni wpływ inne są terminami z góry narzuconymi przez ustawodawcę. Administracja związana z założeniem sprawy w Sądzie. Składając pozew o rozwód na starcie zderzymy się z administracją. W pierwszej kolejności sprawa jest zarejestrowana w Sądzie. Sprawie nadaje się sygnaturę. Sąd wybiera się sędziego, który będzie …

Terminy w sprawie o rozwód. Read More »

Zmiany w sprawach o rozwód i alimenty.

Zmiany w postępowaniu rozwodowym oraz w sprawach o alimenty. 15 listopada 2021 r.  do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw. Przed nami poważne zmiany w procedurze prowadzenia spraw o rozwód oraz alimenty. Na czym będą one polegać: Rodzinne postępowanie informacyjne. Obowiązkowa część przed rozpoczęciem w Sądzie sprawy o rozwód dla małżonków posiadających małoletnie dzieci. Rodzinne postępowanie informacyjne będzie prowadzone przed pierwszą rozprawą w sprawie o rozwód. …

Zmiany w sprawach o rozwód i alimenty. Read More »

Po co nam prawnik w sprawie o rozwód.

Moje pierwsze spotkanie z klientami na charakter konsultacji. Na spotkaniu informuje klientów o możliwościach jakie daje im prawo. Omawiam z nimi  indywidualnie sytuacje faktyczna sprawy.  Są jednak stałe elementy które mogą być przydatne jeśli zastanawiają się Państwo w jaki sposób prawnik pomoże podczas sprawy o rozwód. Są nimi. Sporządzenie pozwu rozwodowego. Przed napisaniem pozwu czyli pisma inicjującego sprawę w Sądzie, należy skompletować dokumentację. Jest to bardzo ważny moment, którego nie bagatelizujemy. …

Po co nam prawnik w sprawie o rozwód. Read More »

Czy warto ustalać stałe kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie

Gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci Sąd  w sprawie o rozwód będzie orzekał o kontaktach. Strony w porozumieniu mogą zrezygnować na wspólny wniosek z orzekania o stałych kontaktach rodzica który nie będzie mieszkał z dziećmi po rozwodzie. Moi klienci jeśli chcą zawrzeć porozumienie w sprawie o rozwód często nie chcą ustalać stałych kontaktów rodzica niemieszkającego z dziećmi. Najczęściej argumentując to tym że maja dobry kontakt i nie chcą sobie utrudniać życia przez sztywne kontakty. Swoich klientów staram …

Czy warto ustalać stałe kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie Read More »

Łączyć czy nie łączyć sprawa o rozwód i podział majątku.

Małżonkowie, którzy chcą się rozwieść posiadają z reguły również wspólny majątek. Podziału można dokonać w trakcie sprawy o rozwód, po sprawie o rozwód lub można nie dzielić go wcale jeśli strony tak postanowią. Obligatoryjnie aby otrzymać rozwód należy założyć sprawę w Sądzie. W przypadku podzielenia majątku wspólnego małżonków takiego przymus prawnego nie ma. Małżonkowie posiadają alternatywę. Istnieje możliwość przeprowadzenia sprawy o rozwód w Sądzie a podział majątku na zgodny wniosek stron …

Łączyć czy nie łączyć sprawa o rozwód i podział majątku. Read More »

Wywiad kuratora w sprawie o rozwód

Podczas postępowania sądowego w sprawie o rozwód Sąd może zlecić wywiad kuratora. Najczęściej taki wywiad środowiskowy odbywa się jeszcze przed pierwszą rozprawą w Sądzie. Gdy małżeństwo posiada wspólne małoletnie dzieci wywiad kuratora z pewnością będzie dotyczył kwestii warunków bytowych dzieci po rozwodzie. Przebieg wywiadu środowiskowego kuratora Kurator kontaktuje celem umówienia spotkania z małżonkami. Do spotkanie najczęściej dochodzi w miejscu zamieszkania stron. Jeśli małżonkowie nie mieszkają już …

Wywiad kuratora w sprawie o rozwód Read More »

  Opinia OZSS w sprawie o rozwód

Sąd zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnimi dziećmi w sprawie o rozwód. Jeśli wniosek rodziców w zakresie władzy rodzicielskiej jest zgodny i nie narusza on dobra małoletnich dzieci stron Sąd zatwierdzi wniosek. Czym jest  OZSS ? Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów składa się z reguły psychologów, pedagogów, pediatry, psychiatry. Zespół działa na zlecenie Sądu prowadzącego sprawy o rozwód i sporządza na piśmie opinie. Powyższa opinia jest sporządzana …

  Opinia OZSS w sprawie o rozwód Read More »

Dobro dzieci w sprawie o rozwód.

Nie każdy złożony pozew o rozwód Sąd zawsze zaakceptuje. Oddalenie powództwa w sprawie o rozwód wiąże się z brakiem możliwości wzięcia rozwodu. Jedną z najczęstszych przesłanek do oddalenia powództwa w sprawie o rozwód jest podejrzenie, że rozwód spowoduje naruszenie dobra wspólnych małoletnich dzieci stron. Kiedy może dojść do naruszenie dobra małoletnich dzieci stron ?   Prawo polskie nie ma jednej definicji takiego stanu rzeczy. Orzecznictwo wyroków w sądach powszechnych w Polsce …

Dobro dzieci w sprawie o rozwód. Read More »

Kiedy notariusz jest potrzebny w sprawie o rozwód.

Małżonkowie, którzy postanowili się rozstać najczęściej chcą to załatwić jak najszybciej. Warto zatem zastanowić się czy i kiedy notariusz może zatwierdzić nasze porozumienie a nie Sąd. Takie rozwiązanie pozwoli często zaoszczędzić nawet kilka miesięcy czasu, który strony spędziłyby na oczekiwaniu na termin rozprawy. Które z ustaleń można zatem zatwierdzić u notariusza dotyczące rozstania stron bez Sądu ?   Rozdzielność majątkowa. Strony mogą jeszcze w trakcie trwania sprawy o rozwód …

Kiedy notariusz jest potrzebny w sprawie o rozwód. Read More »

Kiedy nie warto czekać na rozwód. Pozew o separację

Przed założeniem sprawy o rozwód prawo daje możliwość złożenia pozwu o separację. O separacji mówimy jeśli więzi łączące małżonków ustały ale nie w sposób trwały. Bardzo często małżonkowie żyją w separacji faktycznej. Dzieje się tak na przykład gdy ustały więzi małżeńskie i strony nie mieszkają razem. Warto zatem zastanowić się czy zgłoszenie pozwu o separację może mieć swoje przywileje. Jest to ważne jeśli i tak strony nie żyją wspólnie ustały więzi uczuciowe, gospodarcze i fizyczne. …

Kiedy nie warto czekać na rozwód. Pozew o separację Read More »

mediacja sądowa w sprawie o rozwód

Przywilej czy obowiązek   Gdy strony do pierwszej rozprawy w sprawie o rozwód nie zawarły porozumienia lub ugody pojawia się możliwość mediacji sądowej. Wniosek o przeprowadzenie mediacji w trakcie postępowania mogą złożyć małżonkowie lub Sąd. Udział w mediacjach sądowych jest dobrowolny. Mediator sporządzi odpowiednia notatkę i nie będzie przeprowadzał mediacji jeśli małżonek się na nią nie zgodzi. Mediacja sądowa jest przeprowadzana albo w ośrodku mediacyjnym lub w siedzibie mediatora. Zasadą jest, …

mediacja sądowa w sprawie o rozwód Read More »

Pozew o rozwód odebrany i co dalej ?

Doręczenie pozwu o rozwód Pozew o rozwód Sąd wysyła do drugiego małżonka listem poleconym. Najważniejsze jest aby zapisać dzień w którym odebraliśmy list od listonosza lub awizowany. Po odebrania listu  mamy pierwszy termin aby złożyć na piśmie odpowiedź. Jest to termin 14 dni, którego nie możemy przekroczyć. W przypadku przekroczenia terminu na wysłanie do odpowiedzi na pozew Sąd ma prawo oddalić nasze wnioski dowodowe w sprawie jako spóźnione. Odpowiedź na pozew W odpowiedzi na pozew …

Pozew o rozwód odebrany i co dalej ? Read More »

Porozumienie rodzicielsko- wychowawcze w sprawie o rozwód

W toku prowadzenia sprawy rozwodowej jeśli stanowiska stron nie są zgodne postępowanie sądowe może trwać od 3 do 5 lat. Warto przemyśleć porozumienie w zakresie wszystkich aspektów dotyczących małoletnich dzieci stron. Do najważniejszych elementów porozumienia zalicza się:    Ustalenie władzy rodzicielskiej i miejsca pobytu dziecka. Jeśli jedno z małżonków od dłuższego czasu nie interesuje się i nie chce uczestniczyć w wychowaniu dziecka możemy rozważyć ograniczenie władzy rodzicielskiej dla tego …

Porozumienie rodzicielsko- wychowawcze w sprawie o rozwód Read More »

Savoir vivre rozprawy – Jak się zachować na rozprawie w Sądzie.

Udział w rozprawie obowiązkowy czy nieobowiązkowy. W pierwszej kolejności Sąd prześle do stron list polecony z zawiadomieniem o terminie rozprawy. Pismo może być zatytułowane zawiadomienie o terminie rozprawy lub wezwanie. Przy tytule zawiadomienie powinien być również zapis, że udział stron nie jest obowiązkowy. Oznacza to, brak jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla nas jeśli nie przyjdziemy osobiście na wskazany termin rozprawy. List zatytułowany wezwanie oznacza, że udział strony w rozprawie …

Savoir vivre rozprawy – Jak się zachować na rozprawie w Sądzie. Read More »

Jak ustalić wysokość alimentów

Temat oszacowania realnej wysokości alimentów jest złożony. Od prawidłowego uprawdopodobnienia potrzeby i wysokości raty alimentacyjnej zależy czy otrzymamy zabezpieczenie alimentacji. Na spotkanie z prawnikiem można się przygotować. Co jest ważne ? Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa pomiędzy osobami Obecnie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możemy zgłosić się o wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia małoletnich dzieci. Dokument jest potrzebny do wniosku o raty alimentacyjne od drugiego małżonka …

Jak ustalić wysokość alimentów Read More »

Jakie pytania na rozprawie rozwodowej

Jednym z najczęstszych pytań jakie otrzymuje od klientów jest pytanie – o co Sąd może mnie zapytać na rozprawie rozwodowej. Aby odpowiedzieć ważna jest wiedza czy jedno z małżonków złożyło wniosek o rozwiązania małżeńska z winy drugiego małżonka. Jeśli tak to zestaw pytań Sądu nie będzie już ani oczywisty ani krótki. Jeśli jednak obie strony złożyły wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron wtedy Sąd przesłuchując strony …

Jakie pytania na rozprawie rozwodowej Read More »

Pomoc psychologa w trakcie rozwodu.

Rozwód statystycznie to trzecia pod względem wielkości traum jakie mogą zdarzyć się w życiu człowieka. Pierwsze dwie to utrata bliskiej osoby w wypadku lub ciężka nie uleczalna choroba. Osoby, które decydują się na rozwód mają w sobie ogromny ładunek emocjonalny.  Po pierwsze obalając największy mit do psychologa nie chodzą osoby chore psychicznie i wymagające leczenia. Psycholog to nie psychiatra. Czy warto udać się do psychologa przed lub w trakcie rozwodu ? Plusów jest …

Pomoc psychologa w trakcie rozwodu. Read More »

Jak realizować, egzekwować i zabezpieczyć kontakty rodziców z dziećmi w trakcie i po rozwodzie.

W toku postępowania rozwodowego rodzic ma prawo zabezpieczyć sobie stały kontakt z dziećmi. Dla kogo jest to ważne ? Dla rodzica, który w trakcie rozwodu czy separacji nie mieszka razem ze swoimi dziećmi. Takie zabezpieczenie nie jest automatyczne. Sąd może zabezpieczyć kontakty na wniosek rodzica. Dlaczego warto na etapie sprawy w Sądzie niezakończonej składać wniosek o zabezpieczenie kontaktów ? Służy to ustabilizowaniu kontaktów.  Wybór dni w tygodniu i dni w weekendy, gdzie dzieci …

Jak realizować, egzekwować i zabezpieczyć kontakty rodziców z dziećmi w trakcie i po rozwodzie. Read More »

Od kiedy Alimenty ? 10 zagadnień których prawdopodobnie nie wiecie o alimentach.

Zakładając sprawę o rozwód lub separacje możemy spotkać się z dwoma rodzajami alimentów. Pierwsze z nich to alimenty obowiązkowe na rzecz małoletnich dzieci rodziców i te na wniosek, które Sąd może zasądzić lecz nie musi. Pamiętajmy, iż w prawie polskim nie ma uregulowanej prawnie opieki naprzemiennej.  Jest na to jednak sposób. Można uregulować tak kontakty pomiędzy rodzicami, iż w zasadzie jest to opieka naprzemienna. Takie uregulowanie kontaktów może wpłynąć na wysokość zasądzonej miesięcznej kwoty alimentów na małoletniego …

Od kiedy Alimenty ? 10 zagadnień których prawdopodobnie nie wiecie o alimentach. Read More »

Czy warto się dogadać ? Porozumienie wychowawcze a dobro dziecka.

Kolejną formą przedsądową , która odejmie stresu i zmniejszy czas postępowania jest zawarcie porozumienia wychowawczego/rodzicielskiego przed złożeniem pozwu o rozwód. Dotyczy to zawsze małoletnich dzieci stron. Dlaczego warto ? Wypracowanie porozumienie pomoże ustabilizować życie rodzicom ale przede wszystkim ułatwi dzieciom odnalezienie się w nowych realiach związanych z rozstaniem rodziców. Czy Sąd może ustalić to za nas jeśli strony nie potrafią się porozumieć ?  Będzie musiał. Czy chcemy jednak …

Czy warto się dogadać ? Porozumienie wychowawcze a dobro dziecka. Read More »

O co chodzi z tą mediacją ?

Mediacje pozasądową czyli umowną można przeprowadzić i zakończyć porozumieniem we wszystkich sprawach w których prawo na to pozwala. Do tej kategorii zalicza się w szczególności sprawy z zakresu spraw: rodzinnych, cywilnych, pracowniczych oraz gospodarczych. Mediacja przeprowadzona przed założeniem sprawy w Sądzie to postępowanie dobrowolne i poufne. Jakie są jej zalety : Skuteczność– Wypracowane porozumienie podczas mediacji podlega już jedynie zatwierdzeniu przez Sąd i jest tytułem wykonawczym. Umożliwia to jej skuteczną egzekucje tak samo jak prawomocnego …

O co chodzi z tą mediacją ? Read More »

Spis treści