Czy warto się dogadać ? Porozumienie wychowawcze a dobro dziecka.

Kolejną formą przedsądową , która odejmie stresu i zmniejszy czas postępowania jest zawarcie porozumienia wychowawczego/rodzicielskiego przed złożeniem pozwu o rozwód. Dotyczy to zawsze małoletnich dzieci stron.

Dlaczego warto ? Wypracowanie porozumienie pomoże ustabilizować życie rodzicom ale przede wszystkim ułatwi dzieciom odnalezienie się w nowych realiach związanych z rozstaniem rodziców.

Czy Sąd może ustalić to za nas jeśli strony nie potrafią się porozumieć ?  Będzie musiał. Czy chcemy jednak pozostawiać takie decyzję w rękach osoby obcej. Sąd nie zna naszych dzieci, ich przyzwyczajeń nawyków, zainteresowań. Ustalenia porozumienia wychowawczego dotyczącego dzieci nie wyklucza dochodzenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego podczas sprawy rozwodowej. Porozumienie rodzicielskie nie wyklucza dochodzenia alimentów jednego małżonka od drugiego jeśli mamy ku temu istotne przesłanki prawne.

Dziecko nie jest narzędziem do manipulowania nim i jego kontaktami z drugim rodzicem po to aby osiągnąć wyższe alimenty. Takie zachowanie w praktyce nie pomaga a tylko przedłuża postępowanie sądowe. Wiedza i doświadczenie prawnika który Was reprezentuje pomoże Wam osiągnąć zamierzone cele jak w/w ustalenie winy czy wysokość alimentów na drugiego małżonka.

Kiedy najlepiej podpisać porozumienie wychowawcze ?

Nasi klienci podpisują je jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego w Kancelarii. Podczas wspólnych rozmów rodzice ustalają m.in. gdzie dziecko będzie stale zamieszkiwać w trakcie i po rozwodzie, jakie będą kontakty drugiego rodzica u którego dziecko nie będzie stale zamieszkiwać i jak wspólnie rodzice będą dzielić się kosztami związanymi z wydatkami miesięcznymi na swoje dziecko.  Porozumienie dołączamy do pozwu a to skróci nam czas postępowania sądowego w sprawie o rozwód z 2-3 lat do kilku miesięcy. Wykluczy to również możliwość przesłuchiwania małoletnich dzieci w Sądzie, badania ich przez biegłych psychologów. Najważniejsze – dziecko nadal pomimo rozstania rodziców będzie wychowywane jednocześnie przez ojca i matkę.

 

Adwokat Klaudia Gąsior 

Instagram @rozwodowamapa