O co chodzi z tą mediacją ?

Mediacje pozasądową czyli umowną można przeprowadzić i zakończyć porozumieniem we wszystkich sprawach w których prawo na to pozwala. Do tej kategorii zalicza się w szczególności sprawy z zakresu spraw: rodzinnych, cywilnych, pracowniczych oraz gospodarczych.

Mediacja przeprowadzona przed założeniem sprawy w Sądzie to postępowanie dobrowolne i poufne. Jakie są jej zalety :

Skuteczność– Wypracowane porozumienie podczas mediacji podlega już jedynie zatwierdzeniu przez Sąd i jest tytułem wykonawczym. Umożliwia to jej skuteczną egzekucje tak samo jak prawomocnego wyroku zawartego w Sądzie.

Oszczędność–  Sprawnie przeprowadzona mediacja jest po prostu mniej kosztowna niż proces sądowy często trwający 2 lub 3 lata lub dłużej.

Poufność – Mediacja jest poufna, jedynie jej wynik czyli osiągnięte porozumienie jest składane do Sądu celem zatwierdzenia ugody.

Szybkość – Przeprowadzenie mediacji przed wniesieniem sprawy do Sądu, pozwala zakończyć spór szybciej niż postępowanie sądowe. Większość mediacji kończymy maksymalnie po 3 spotkaniach i trwa to zwykle nie dłużej niż 3 miesiące.

Mniejszy Stres – Mediacja odbywa się poza budynkiem Sądu w obecności stron ich prawników a to co strony przekażą nam na mediacji jest poufne i stanowi tajemnicę.

Eliminacja ryzyka – Zawarcie ugody umożliwia zakończenie sporu, a co za tym idzie wyklucza niepotrzebne ryzyko z poddaniem sprawy pod rozstrzygnięcie przez Sąd. To strony decydują o zakończeniu spornej sprawy

Akceptowalność – Strony same ustalają warunki ugody, a więc chętniej ją wykonują niż wyrok wydany przez Sąd. Zawarcie ugody umożliwia zachowanie lepszych relacji na przyszłość pomiędzy stronami niż w przypadku rozstrzygania przez Sąd.

Jeśli masz pytania „o co chodzi z tą mediacją” i  jak to działa w praktyce zapraszam do kontaktu.

Adwokat Gąsior