Rozwód z obcokrajowcem w Polsce.

Mity na temat rozwodu z cudzoziemką /-cem w Polsce

1. Osoba bez obywatelstwa polskiego nie może rozwieść się w Polsce.

Prawo polskie daje możliwość uzyskania rozwodu w Polsce dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa. Pod uwagę bierzemy wtedy czy obcokrajowcy są obywatelami Unii Europejskiej czy kraju z poza Unii Europejskiej. W przypadku obywateli Unii Europejskiej znaczenia ma czy małżonkowie mają miejsce ostatniego wspólnego pobytu w Polsce lub jeden z małżonków ma określone miejsce pobytu w Polsce lub przebywał w Polsce przez 6 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem pozwu rozwodowego.

2.  Osoba która nie zna języka polskiego nie rozwiedzie się w Polsce 

Brak znajomości języka polskiego nie stanowi przeszkody do rozwodu w Polsce. Ustawa polska zapewnia, iż jeśli ktoś w sposób niewystarczający posługuje się językiem polskim to ma prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza. Dotyczy to również dokumentacji w sprawie. Sporządzone w obcym języku dokumenty będą wtedy przetłumaczone na język polski.

3.  Rozwód z cudzoziemcem będzie droższy 

Koszty sądowe nie różnicują kwoty złożenia pozwu rozwodowego dla obywateli polskich lub osób nie posiadających obywatelstwa polskiego.

 4.Osoby posiadające obywatelstwo kraju z poza Unii Europejskiej nie mogą rozwieść się w Polsce.

W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa w krajach należących do Unii Europejskiej znaczenie mają przepisy umów międzynarodowych Polski z  konkretnym krajem z poza UE. Sąd polski zbada również ostatnie miejsce pobytu osób spoza UE, które chcą rozwieść się w Polsce. Uwaga są kraje spoza UE, których rozwód jest wyłącznie możliwy w kraju w którym osoba posiada obywatelstwo ale nie jest to zasada.

5.Jeśli małżonka/ małżonek  jest za granicą i nie przyjedzie do Polski nie dostanę rozwodu.

Mit. W pierwszej kolejności ważne jest ustalenie czy adres i miejsce pobytu drugiego małżonka jest znany. Jeśli tak, osoba ta w ramach pomocy prawnej może złożyć zeznania w konsulacie lub  złożyć wniosek o udział zdalny w rozprawie. Gdy miejsce pobytu małżonka za granicą jest nieznane wnioskujemy o kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

6. Rozwód za granicą nie jest ważny w Polsce 

W przypadku rozwodów zawartych za granicą znów bierzemy pod uwagę dwa przypadki:

  • rozwód w kraju należącym do Unii Europejskiej
  •  rozwód w kraju spoza Unii Europejskiej

Od 2004 r. rozwody w krajach Unii Europejskiej są uznawane w Polsce, należy zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego. Podobnie jest z rozwodami w krajach spoza Unii Europejskiej rozwody zawarte od 2009 r. w takich krajach są uznawane w Polsce i można zarejestrować je również w USC.

7.Rozwód wzięty przed 2004 r. a nie zarejestrowany w Polsce? 

Jest możliwość uznania takiego rozwodu jednakże wymaga to założenia sprawy w Sądzie w Polsce, właściwym miejscowo ze względu na obecne zamieszkanie osoby wnioskującej.

8.W Polsce obligatoryjnie sprawa o rozwód musi odbyć się w Sądzie. Jednak dopuszcza się możliwości zdalnego udziału stron, złożenia zeznań w konsulacie czy nawet ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej. W przypadku obywateli spoza UE najważniejsze do zbadania są umowy międzynarodowe pomiędzy państwami. Przykład, jeśli w małżeństwie jedna z osób ma obywatelstwo polskie a druga ukraińskie jest możliwość rozwodu w Polsce jednak jeśli obie osoby nie posiadają polskiego obywatelstwa tylko ukraińskie, Sądem właściwym będzie Sąd w Ukrainie.  Prawo ukraińskie dopuszcza rozwód również w urzędzie stanu cywilnego jak również zdalny udział w sprawie o rozwód w Sądzie.  Pomimo istnienia wielu mitów rozwód z obcokrajowcem w Polsce nie jest z góry niemożliwy lub droższy, ponieważ dotyczy obcokrajowców. 

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa