Czy warto ustalać stałe kontakty rodzica z dzieckiem po rozwodzie

Gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci Sąd  w sprawie o rozwód będzie orzekał o kontaktach. Strony w porozumieniu mogą zrezygnować na wspólny wniosek z orzekania o stałych kontaktach rodzica który nie będzie mieszkał z dziećmi po rozwodzie.

Moi klienci jeśli chcą zawrzeć porozumienie w sprawie o rozwód często nie chcą ustalać stałych kontaktów rodzica niemieszkającego z dziećmi. Najczęściej argumentując to tym że maja dobry kontakt i nie chcą sobie utrudniać życia przez sztywne kontakty.

Swoich klientów staram się uświadomić o korzyściach płynących z ustalenia stałych kontaktów, aby finalnie to oni podjęli świadomą decyzję. Są nimi:

Stałe kontakty ustalone w wyroku o rozwód to minimum na które zgadzają się małżonkowie.

Kontaktów rodzica z dziećmi może być więcej niż to co jest ustalone w Sądzie. Kontakty sądowe z wyroku rozwodowego powinny być realizowane w pierwszej kolejności.  Poza sądowymi kontaktami rodzic który nie mieszka z dziećmi jeśli byli małżonkowie będą zgodni może mieć większy kontakt z dziećmi.

Ustalone kontakty nie są na zawsze, można je zmienić.

Gdy rodzice zauważą przesłanki do zmiany kontaktów, ich zmniejszenia lub zwiększenia każdy z nich  może wystąpić z takim wnioskiem do Sądu. Nie ma ograniczeń zarówno w trakcie rozwodu jak i po rozwodzie do osiągnięcia pełnoletniości dzieci można złożyć taki wniosek w Sądzie.

Brak stałych kontaktów, może spowodować chaos w organizacji życia obu rodzin.

Zdarzają się sytuację , że rodzic niemieszkający z dziećmi, który nie ma ustalonych stałych kontaktów nie zapowiada się z wizytami na kontakt z dziećmi. Drugi  rodzic nie ma wtedy argumentów aby nie udzielić kontaktu rodzicowi ze swoimi dziećmi.

Jeśli nie ma ustalonych stałych kontaktów rodzić niemieszkający z dziećmi nie interesuje się nimi.

Niestety zdarzają się sytuację, iż po rozwodzie to rodzić mieszkający z dziećmi składa wniosek o uregulowanie kontaktów drugiego rodzica. Dzieje się tak ponieważ,  cała opieka spada wtedy na niego, pomimo iż władza rodzicielska nie została odebrana a obowiązek opieki posiadają oboje rodziców. Stały kontakt pozwala na wyznaczenie minimum kontaktu ale także opieki nad dziećmi przez drugiego rodzica, który nie mieszka z nimi na stałe.

Przy ustaleniu stałych kontaktów dzieci rodzice mogą łatwiej zorganizować swój czas wolny.

Ustalenie stałych kontaktów z dziećmi pozwala na zorganizowanie swojego czasu prywatnego dla rodziców po rozwodzie. Jest to szczególne ułatwienie dla nich w okresie weekendów kiedy opieka jest ustalona najczęściej na przemian u rodziców.

Zatem jeśli żaden z powyższych argumentów nie przemówił do Państwa zawsze pozostaje możliwość wnioskowania o nie regulowanie kontaktów rodzica nie mieszkającego z dziećmi po rozwodzie. Ważne aby taką decyzję podjąć biorąc pod uwagę indywidualnie Państwa sytuację rodzinną. Również po rozwodzie można złożyć do Sądu wniosek o ustalenie stałych kontaktów małoletnich dzieci z rodzicem niemieszkającym z nimi.

Adw. Klaudia Gąsior

Instagram –  @rozwodowamapa