Łączyć czy nie łączyć sprawa o rozwód i podział majątku.

Małżonkowie, którzy chcą się rozwieść posiadają z reguły również wspólny majątek. Podziału można dokonać w trakcie sprawy o rozwód, po sprawie o rozwód lub można nie dzielić go wcale jeśli strony tak postanowią.

Obligatoryjnie aby otrzymać rozwód należy założyć sprawę w Sądzie. W przypadku podzielenia majątku wspólnego małżonków takiego przymus prawnego nie ma. Małżonkowie posiadają alternatywę. Istnieje możliwość przeprowadzenia sprawy o rozwód w Sądzie a podział majątku na zgodny wniosek stron może być zatwierdzony w postaci aktu notarialnego u notariusza.

Gdy małżonkowie nie są zgodni co to sposobu podziału majątku wspólnego pozostają dwie możliwości.

– złożenie wniosku o podział majątku razem z założeniem sprawy  o rozwód
– przeprowadzenie sprawy o rozwód a po jej zakończeniu założenie sprawy i podział majątku
I. Sprawa o rozwód złożona z wnioskiem o podział majątku w Sądzie (prowadzona łącznie)
Plusy:

– małżonkowie mogą być jednocześnie przesłuchani w sprawie o rozwód i podział majątku-mniej stresu

– świadkowie którzy są powołani mogą jeden raz wypowiedzieć się w sprawie o rozwód i podział majątku

– sprawę o rozwód i podział majątku będzie prowadzić ten sam sędzia

Minusy:

– strony dogadają się w sprawie o rozwód ale nie w sprawie o podział majątku – sprawa będzie toczyć się latami kolejne opinie biegłych rzeczoznawców nawet do 5 lat

– odwrotnie strony dogadają się w sprawie o podział majątku ale nie o rozwód na przykład co do winy za rozkład pożycia sprawa łącznie może trwać latami

– czas oczekiwania na sporządzenie opinii biegłego sądowego rzeczoznawcy majątkowego i jej doręczenie małżonkom w sprawie o podział majątku może być dłuższy niż całe postępowanie w sprawie o rozwód

– brak oszczędności finansowej – opłaty sądowe do Sądu mimo założenia tych spraw łącznie są odrębne płacimy osobno za rozwód i osobno za podział majątku,

– brak rozdzielności majątkowej dla małżonków – bez prawomocnego zakończenia sprawy o rozwód strony nie będą mieć rozdzielności majątkowej i nadal jest niebezpieczeństwo zaciągania zobowiązań przez jednego małżonka obciążające obojga małżonków

II. Sprawa o rozwód złożona do Sądu osobno i sprawa o podział majątku złożona do Sądu osobno po zakończeniu sprawy o rozwód:

 

Plusy:

– małżonkowie mogą podjąć się mediacji w sprawie o rozwód , podpisać ugodę a później prowadzić dłużej sprawę o podział majątku będąc już po rozwodzie

– prawomocny wyrok rozwodowy jest jednoznaczny z rozdzielnością majątkowo małżonków

– po zakończonej sprawie rozwodowej każdy małżonek może układać sobie swoje życia prywatne na nowo a w tym samym czasie sprawa o podział majątku może być w toku w Sądzie

– obie sprawy wiążą się z opłatami w Sądzie i kosztami sądowymi często również z wynagrodzeniem dla prawników rozłożenie dwóch spraw pozwoli na rozłożenie kosztów finansowych w czasie

– w toku sprawy rozwodowej, małżonkowie mają czas aby zastanowić się i znaleźć porozumienie w sprawie o podział majątku a następnie złożyć ją już jako wspólny i zgodny wniosek do Sądu lub zatwierdzić u notariusza.

Minusy

– sprawę będzie prowadzić dwóch osobnych sędziów

– świadkowie jeśli są w obu sprawach powołani będą musieli zeznawać dwa razy w Sądzie w dwóch sprawach

– małżonkowie będą przesłuchiwani w obu sprawach przez Sąd

Zachęcam do przeanalizowania wszystkich plusów i minusów jakie dają z jednej strony połączenie sprawy rozwodowej i sprawy o podział majątku a z drugiej strony zachęcam również do rozważnie możliwości założenia sprawy rozwodowej w pierwszej kolejności a po jej uprawomocnieniu złożenie  wniosku o podział majątku wspólnego stron. Ważne aby mieć świadomość co może nas czekać w Sądzie i podjąć właściwą i przemyślaną decyzję.

adw. Klaudia Gąsior

Instagram –  @rozwodowamapa