Po co nam prawnik w sprawie o rozwód.

Moje pierwsze spotkanie z klientami na charakter konsultacji. Na spotkaniu informuje klientów o możliwościach jakie daje im prawo. Omawiam z nimi  indywidualnie sytuacje faktyczna sprawy.  Są jednak stałe elementy które mogą być przydatne jeśli zastanawiają się Państwo w jaki sposób prawnik pomoże podczas sprawy o rozwód. Są nimi.

  1. Sporządzenie pozwu rozwodowego.

Przed napisaniem pozwu czyli pisma inicjującego sprawę w Sądzie, należy skompletować dokumentację. Jest to bardzo ważny moment, którego nie bagatelizujemy. Prawnik pomoże zebrać dokumenty oraz zastanowić się jakie dowody powinniśmy dołączyć do sprawy. Kolejnym krokiem jest sporządzenie pozwu rozwodowego i ujęcie w nim wszystkim wniosków jakie chce klient. Wcześniej należy odpowiednio o nie zapytać, gdyż klienci najczęściej nie wiedzą co może być w pozwie zawarte. Między innymi: ustalenie winy za rozkład pożycia, alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, miejsce pobytu dzieci, zabezpieczenia wniosków, podział majątku wspólnego.

2. Sporządzenie odpowiedzi na pozew

Nie zawsze klient jest osoba inicjująca sprawę o rozwód. Druga możliwość to przyjście do prawnika jeśli otrzymamy pocztą pozew o rozwód. Wtedy najważniejsze jest zachowanie terminu 14 dni na odpowiedź. W tym terminie znów kompletujemy dokumenty i zbieramy dowody aby złożyć odpowiedź na stanowisko małżonka który złożył pozew o rozwód. Ważne jest aby prawnik dopytał o wszystkie okoliczności i aby złożyć wszystkie możliwe wnioski dowodowe. Wysłanie ich po terminie może okazać się spóźnione a Sąd nie weźmie ich pod uwagę.

3. Reprezentacja w Sądzie na rozprawach.

Po wymianie pism Sąd wezwie małżonków do Sądu celem złożenia zeznań. W tym przypadku możemy mieć jedną rozprawę jeśli małżonkowie są zgodni. Jeśli brak zgodności występuje co do wniosków złożonych w pismach rozpraw będzie na pewno więcej. Podczas rozprawy nasz prawnik ma możliwość tak samo jak Sąd w odpowiednim czasie zadawania właściwych pytań do obu małżonków oraz do świadków. Dobrze zadane pytanie ma za zadanie pomóc w potwierdzeniu naszej argumentacji zawartej w piśmie. Strony i świadkowie mówią to co jest im wiadomo z głowy. Nie można sobie zapisać i odczytywać z kartki. Dlatego istotne jest aby padły właściwe pytania, które mogą też przypomnieć o czym małżonkowie maja powiedzieć. Strony często są zestresowane samą wizytą w Sądzie więc pytania ułatwiają im wypowiedź.

4. Napisanie dalszych pism procesowych

Oprócz dwóch pierwszych pism w sprawie może pojawić się potrzeba złożenia większej ilości pism procesowych do Sądu w sprawie w odpowiednim terminie. Są to najczęściej wnioski o uzasadnienie, zażalenia oraz wnioski dowodowe w trakcie postępowania. Takie pisma również sporządza nam prawnik i pilnuje terminu do ich złożenia. Dzięki taki pismom możemy zmienić niektóre decyzję Sądu jak na przykład zwiększyć lub zmniejszyć kwotę zabezpieczonych alimentów, ustalić inne stałe kontakty rodzica z dzieckiem.

5. Wydanie wyroku złożenie odwołania do Sądu wyższej instancji.

W przypadku sprzecznych wniosków małżonków w sprawie o rozwód Sąd będzie podejmował decyzję któremu z małżonków dać większa wiarę i które wnioski zatwierdzić. Jeśli drugi małżonek jest niezadowolony z wyroku Sądu w sprawie o rozwód ma prawo złożyć apelację od wyroku do Sądu wyższej instancji. Taką apelację sporządza nasz prawnik. Termin do złożenia apelacji również jest określony na 14 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wyroku. W takim odwołaniu również należy przedstawić dowody i uargumentować dlaczego nie zgadzamy się z decyzją Sądu. Co możemy zmienić dzięki złożeniu apelacji między innymi: ustalenie kto jest winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, zmienić wysokość alimentów, zmienić kontakty rodzica z dzieckiem, zmienić decyzje o przyznaniu władzy rodzicielskiej, zmienić sposób podziału wspólnego majątku stron. Prawnik będzie reprezentował nas również na rozprawie w Sądzie apelacyjnym, który będzie rozpatrywał naszą apelację i podejmował decyzję czy zmienia czy utrzymuje wyrok Sądu I instancji.

Zaprezentowane punkty są tylko częścią czynności jakie będzie wykonywał prawnik w sprawi o rozwód. Są nimi niewątpliwie również liczne rozmowy z klientem czy przygotowanie go na udział w rozprawie. Warto pamiętać o tych ułatwieniach przed podjęciem decyzji czy decydujemy się na pomoc prawnika w sprawie o rozwód. Jeśli nie zdecydujemy się na samym początku to prawnik może nie mieć możliwości pomocy nam w sprawach w których jest już po ustawowym terminie na przykład do złożenia pisma lub powołania wszystkich dowodów w sprawie. Gdy prawnik wstępuje w trakcie postepowania ma po prostu trudniej. Dlatego też najczęściej w takich sytuacjach wynagrodzenia dla prawnika jest wyższe. Musi on wtedy włożyć w sprawie dużo więcej pracy stąd wyższe wynagrodzenie. Najlepszym momentem na decyzję czy chcemy korzystać z pomocy prawnika czy go nie potrzebujemy jest sam początek sprawy o rozwód. Takie rozwiązanie zwiększa szanse na prawidłowe poprowadzenie sprawy o rozwód i jest mniej kosztowne.

adw. Klaudia Gąsior. 

Instagram –  @rozwodowamapa