Jak ustalić wysokość alimentów

Temat oszacowania realnej wysokości alimentów jest złożony. Od prawidłowego uprawdopodobnienia potrzeby i wysokości raty alimentacyjnej zależy czy otrzymamy zabezpieczenie alimentacji. Na spotkanie z prawnikiem można się przygotować. Co jest ważne ?

Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa pomiędzy osobami

Obecnie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możemy zgłosić się o wydanie skróconego odpisu aktu urodzenia małoletnich dzieci. Dokument jest potrzebny do wniosku o raty alimentacyjne od drugiego małżonka dla małoletnich dzieci stron. W USC również możemy wybrać odpis skrócony aktu małżeństwa. Opłata skarbowa za odpis w.w dokumentów to kwota 22 zł od jednego odpisu.

Ustalenie uzasadnionych miesięcznych wydatków.

We wniosku o raty alimentacyjne określamy na jaką kwotę drugi małżonek powinien partycypować w utrzymaniu dzieci lub drugiego małżonka. Przede wszystkim należy przemyśleć jaka jest wysokość miesięcznego utrzymania osoby. Dlatego zachęcam aby sprawdzić wydatki jakie pojawiają się podczas płacenia kartą na rachunkach bankowych i czego one dotyczą. Ponadto warto zastanowić się czy osoba która ubiega się o alimenty jest chora, czy leczenie kosztuje oraz czy są jakieś stałe miesięczne uzasadnione wydatki związane z jej utrzymaniem.

Ustalenie możliwości zarobkowych.

Bez wątpienia ważne są dokumenty dotyczące tego ile zarabiamy oraz wiedza na temat zarobków drugiego małżonka. Do możliwości zarobkowych nie wlicza się jedynie fakt czy ktoś obecnie pracuje i ile zarabia. Bezsprzecznie ważna jest wiedza o wykształceniu oraz poprzednich miejscach pracy w Polsce czy również za granicą.

Zobowiązania stałe i oszczędności.

Stałe zobowiązania obojga małżonków. Ważne informację to ilość kwoty zadłużenia, niespłacone kredyty oraz raty pożyczki. Drugą sprawą są oszczędności jaka jest ich wysokość i czy jest zaplanowany cel wydatkowania tych oszczędności. Jeśli w Sądzie jest prowadzone postępowanie dotyczące zadłużenia lub egzekucja komornicza czy jest złożony wniosek o upadłość konsumencka z pewnością są to ważne informację do przekazania najlepiej z dokumentacją sprawy.

Na koniec prośba od nas adwokatów. Prawnik zawsze działa tylko na korzyść swojego klienta. Szczerość z prawnikiem jest największym kluczem do sukcesu w sprawie.

Zapraszam do refleksji

Adwokat Klaudia Gąsior

Instagram @rozwodowamapa