Savoir vivre rozprawy – Jak się zachować na rozprawie w Sądzie.

Udział w rozprawie obowiązkowy czy nieobowiązkowy.

W pierwszej kolejności Sąd prześle do stron list polecony z zawiadomieniem o terminie rozprawy. Pismo może być zatytułowane zawiadomienie o terminie rozprawy lub wezwanie. Przy tytule zawiadomienie powinien być również zapis, że udział stron nie jest obowiązkowy. Oznacza to, brak jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla nas jeśli nie przyjdziemy osobiście na wskazany termin rozprawy. List zatytułowany wezwanie oznacza, że udział strony w rozprawie jest obowiązkowy. Negatywną konsekwencją jest pominięcie dowodu z przesłuchania strony. A zatem brak możliwości wypowiedzi się małżonka co do treści złożonego pozwu oraz możliwości zadawania mu pytań przez jego prawnika i Sąd.  Gdy strona wie, że nie może się stawić na rozprawę, powinna złożyć wniosek do Sądu o zmianę terminu rozprawy.  Obecnie jest również możliwość złożenia wniosku o udział zdalny w rozprawie (online) w przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa. To sąd podejmuje decyzję czy uwzględni wniosek strony czy będzie prowadził rozprawę pod nieobecność strony.

Kiedy można zadawać pytania na rozprawie.

Każda rozprawa w Sądzie ma swój schemat. Sędzia udziela głosu stronom. Prawnicy stron ani strony nie mogą komentować głośno co dzieje się na rozprawie bez udzielenia im głosu przez Sąd. Zakłócanie porządku rozprawy pytaniami czy głośnymi komentarzami będzie mieć negatywne konsekwencję. Sąd w pierwszej kolejności upomni osobę, która odzywa, następnie może obciążyć ją grzywną a nawet wyprosić z sali rozpraw. Wyproszenie z Sali rozpraw wyklucza udział tej osoby w rozprawie, jej wysłuchania oraz możliwość zadawania pytań przez tę osobę do świadków. Do sędziego na rozprawie zawsze zwracamy się Wysoki Sądzie jest to jedyny zwrot uznawany za właściwy.

Dress code

Dla wielu moich klientów pierwsza rozprawa w Sądzie jest ich pierwszą w życiu wizytą w Sądzie. Klienci pytają się  czy w Sądzie jest specjalny dress code.  Istnieją wskazówki o których można pamiętać. Sąd to urząd a zatem mile widziane jest aby bez względu na porę roku dostosować ubiór do sytuacji i ubrać się  schludnie i elegancko. Sąd jest miejscem publicznym przed salą sądową warto powstrzymać się od publicznych kłótni. W każdym momencie sędzia przechodzący do Sali rozpraw może zaobserwować zachowanie, które nie będzie budziło jego aprobaty.

Spotkanie z prawnikiem przed rozprawą

Z praktycznego punktu widzenia najlepiej przed wyznaczonym terminem rozprawy dla strony spotkać się ze swoim prawnikiem.  Nasz adwokat może podpowiedzieć nam jakiej kategorii pytań możemy spodziewać się od Sądu jako strona w sprawie. Dodatkowo może podpowiedzieć nam jakie pytania mogą pojawić się od drugiej strony postępowania i drugiego prawnika oraz jakie on będzie zadawał nam pytania. Spotkanie bezpośrednio przed rozprawą u moich klientów zmniejsza stres oraz pomaga w rozstrzygnięciu sprawy na ich korzyść.

Adwokat Klaudia Gąsior

Instagram @rozwodowamapa