Jakie pytania na rozprawie rozwodowej

Jednym z najczęstszych pytań jakie otrzymuje od klientów jest pytanie – o co Sąd może mnie zapytać na rozprawie rozwodowej. Aby odpowiedzieć ważna jest wiedza czy jedno z małżonków złożyło wniosek o rozwiązania małżeńska z winy drugiego małżonka. Jeśli tak to zestaw pytań Sądu nie będzie już ani oczywisty ani krótki. Jeśli jednak obie strony złożyły wniosek o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron wtedy Sąd przesłuchując strony zwróci uwagę w szczególności na kwestie:

  • Zawarcia i przebiegu związku małżeńskiego. 

Możliwe jest pytanie kiedy Twoim zdaniem doszło do rozerwania więzi małżeńskich w tym też o podanie przyczyny dlaczego. Przyczyna rozpadu więzi małżeńskich to nie to samo co wina strony. Często przyczynami mogą być czynniki zewnętrzne albo zmienne, które pojawiły się w trakcie trwania małżeństwa np. zmiana miejsca zamieszkani, pracy, wyjazd za granicę.

  • Możliwości pogodzenia się. Sąd może zapytać się czy strona nadal kocha drugiego małżonka.

To ważne pytanie. Jeśli, któryś z małżonków odpowie, że nadal kocha drugiego i chce się pogodzić Sąd ma możliwość zarządzić mediacje sądowa. Jest ona dobrowolna i potrzebna jest zgoda obu stron na jej przeprowadzenie.

  • Małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. 

Sąd zada więcej pytań, które będą dotyczyły ustalenia obowiązków opiekuńczo – wychowawczych rodziców po rozwodzie wobec małoletnich dzieci. W tych pytaniu i dalszych stanowiących jego uzupełnienie Sąd skupi się na władzy rodzicielskiej, kontaktach dzieci z rodzicami, wydatkach miesięcznych na utrzymanie dzieci. Dodatkowo jeśli jest wniosek o raty alimentacyjne pojawi się pytanie o usprawiedliwione potrzeby dzieci oraz możliwości majątkowe i zarobkowe małżonków.

  • Strony nadal wspólnie ze sobą mieszkają i jest to ich mieszkanie.

Jeżeli żaden z małżonków nie złoży wniosku o podział majątku Sąd nie będzie dzielił wspólnego majątku stron.  Służy do tego osobne postępowanie w Sądzie o podział majątku. Gdy strony nadal wspólnie mieszkają oraz jest to ich mieszkanie Sąd dopyta czy strony będą chciały mieszkać razem po rozwodzie. Może się pojawić pytanie dotyczące ustalenie sposobu z korzystania ze wspólnego mieszkania. Mitem jest że strony po rozwodzie nie mogą razem mieszkać. Prawnik może pomóc w napisaniu wniosku i ustaleniu sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania/domu po rozwodzie.

  • Małżonek złoży wniosek o raty alimentacyjne na siebie z tytułu niedostatku.

Sąd jest zobowiązany dopytać o możliwości majątkowe i zarobkowe obu stron. Ustala uzasadnione potrzeby małżonka, który dochodzi rat alimentacyjnych na siebie.

Najlepszym doradzą jest brak stresu. Praktyka na sali sądowej pokazuje, że małżonkowie mimo spisania porozumienia, braku chęci walki w Sądzie, denerwują się. Stres powoduje zanik pamięci a wtedy nawet najprostsze pytanie powoduje problem. Posiadanie wsparcia prawnika na rozprawie daje bufor bezpieczeństwa. Po pytaniach Sądu nasz prawnik ma zawsze możliwość zadania pytań do Strony o kwestie dla nas ważne o których zapomnieliśmy powiedzieć w odpowiedziach na pytania Sądu.

Adwokat Klaudia Gąsior

Instagram @rozwodowamapa