Jakie dowody w sprawie o rozwód

Jak do każdej sprawy w Sądzie należy się przygotować ma to również zastosowanie w sprawie o rozwód. Dowody przedstawiamy w sprawie celem wykazania okoliczności/faktu, który chcemy ustalić. Co zatem warto udowodnić w sprawie o rozwód ? Do najczęściej występujących możemy wymienić ustalenie:

 1. Stan cywilny pokrewieństwo osób.
 2. Przyczyny rozkładu małżeństwa.
 3. Wina za rozkład pożycia małżeńskiego.
 4. Wysokość rat alimentacyjnych na małoletnie dziecko.
 5. Miejsca pobytu małoletniego dziecka.
 6. Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem.
 7. Kontakty z rodzicem nie zamieszkującym z małoletnim dzieckiem.
I. Dowody występujące w każdej sprawie o rozwód – dokumenty na okoliczność ustalenia pokrewieństwa osób – stron w sprawie.
 1. odpis skrócony aktu małżeństwa – do wybrania po nowelizacji w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego nie tylko tam gdzie małżonkowie brali ślub. Wcześniej można umówić się na odbiór przez email dla ułatwienia podsyłam link z listą-  https://www.gov.pl/web/mswia/urzedy-stanu-cywilnego
 2. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeśli podczas rozwodu małżonkowie mają małoletnie dzieci (to jest dzieci do 18 roku życia) obowiązkowo do pozwu będzie potrzebny akt urodzenia dziecka również do wybrania z USC link powyżej.
 3. adres zameldowania małoletniego dziecka – potrzebne do ustalenia gdzie dziecko stale przebywa.
II. Przesłuchanie konkretnych osób na rozprawie przed Sądem.
 • Ważne aby osoby te w trakcie trwania małżeństwa przebywały w domu małżonków i mogły widzieć jak zachowują się oni wobec siebie. Jeśli osoby te mają wiedzę tylko od jednego małżonka , który zwierzał im się z problemów w małżeństwie to również może być świadek w sprawie, jednak mający już wiedzę tylko od jednej osoby. Taka osoba może być oceniona przez Sąd jako mniej wiarygodna.
III. Rachunki , faktury, potwierdzenie wykonania przelewów z rachunku bankowego.
 • Do ustalania wysokości miesięcznego utrzymania dziecka potrzebujemy wykazać koszty jakie składają się na jego utrzymanie warto zapamiętać aby oprócz faktur czy paragonów mieć też potwierdzenia zapłaty np. z rachunku bankowego na dokładnie taką samą kwotę.
IV. Zaświadczenia , umowy, karty leczenia- dokumentacja medyczna. 
 • Jeśli dziecko wymaga specjalistycznej opieki i jest chore a rodzice ponoszą dodatkowe wydatki z tym związane pamiętajmy aby do Sądu lub na spotkanie z prawnikiem mieć oryginały dokumentów bo takie trzeba będzie złożyć do Sądu lub z potwierdzeniem zgodności z oryginałem przez uprawnione osoby (dotyczy to najczęściej dokumentacji medycznej.
V. Wiadomości sms, e-mail, zdjęcia.
 • Aby wykazać więzi z dzieckiem oprócz przesłuchania rodziców możemy wykazać to poprzez codzienne relacje rodziców, które będą wynikać z ich rozmów lub spędzania wolnego czasu wspólnie i pamiątek w postaci zdjęć.

VI. Nagrania rozmów lub filmy 

 • W Polskim prawie dowód uznawany za bardzo trudny. Potrzebna jest zgoda osób aby ich wizerunek w przypadku filmów był złożony jako dowód w sprawie. Podobnie jest z nagraniem głosowym osoby powinny mieć wiedzę, że ich rozmowa była nagrywana. Taki dowód określa się jako dowody- „owoce z zatrutego drzewa”. Jednakże rozważyć można stenogram z rozmów. W przypadku chęci dopuszczania tego typu dowodów doradzam spotkanie z prawnikiem przed dołączenia ich do Sądu , gdyż jest tu obawa nie tylko odrzucenia dowodu ale również odpowiedzialności karnej oraz odszkodowania dla osoby trzeciej.

Dlaczego warto składać dowody w sprawie o rozwód ? Po pierwsze mając dowody w sprawie o rozwód oprócz naszych argumentów jesteśmy bardziej wiarygodni.  Po drugie im dowody są bardziej obiektywne tym nasze wnioski mają większą szansę na ich zatwierdzenie przez Sąd.

Adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa