Jakie są skutki wyprowadzenia się małżonka przed i w trakcie rozwodu 

Do napisania dzisiejszego posta zainspirowała mnie historia z poprzedniego tygodnia z życia  Kancelarii. Jedna z osób która chciała odbywać u nas konsultację rodzinne zapytała wprost czy ma dalej męczyć się i mieszkać z drugim małżonkiem. Osoba ta wierzyła w to , iż ten który pierwszy się wyprowadzi z domu będzie tym gorszym. Co więcej w jej rozumieniu wyprowadzka z domu oznaczała porzucenie rodziny i automatycznie winę w rozwodzie.

Aby dowiedzieć się jaka jest odpowiedź , zadajmy sobie wspólnie klika pytań.
  1. Czy osoba która wyprowadza się uważa że więzi z drugim małżonkiem są rozerwane ?
  2. Jak określiłaby rodzaj zerwania tych więzi czy możemy mówić o trwałym rozerwaniu więzi  ?
  3. Czy przed wyprowadzeniem się małżonkowie nadal wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe?
  4. Jak małżonkowie bezpośrednio przed przeprowadzką spędzali swój czas wolny, wspólnie czy osobno?
  5. Czy małżonkowie bezpośrednio przed wyprowadzeniem się jednego z nich mieli wspólny budżet domowy ?
  6. Jak wygląda pożycie fizyczne pomiędzy małżonkami przed wyprowadzką ?
  7. Jakie uczucia miała osoba wyprowadzająca się w chwili opuszczenia domu do drugiego małżonka ?
  8. Jak wyglądał podział obowiązków domowych przed wyprowadzeniem się małżonka ?
  9. Jeśli strona ma małoletnie dzieci to czy przed wyprowadzką w sposób dla dzieci zrozumiały rozmawiała z nimi o tym ?
  10. Czy osoba która chce się wyprowadzić rozmawiała o wyprowadzce z drugim małżonkiem ?
Ad. 1 i 2

Po zadaniu tych pytań powinniśmy już wiedzieć najważniejsze kwestie. Czy wyprowadzenie się małżonka jest tylko skutkiem zerwania więzi z drugim małżonkiem i jest to trwała sytuacja. Jeśli odpowiedź jest twierdząca przyczyną zerwania więzi małżonkami nie jest wyprowadzka jednego z nich. Zatem nie mamy do czynienia z porzuceniem rodziny.

Ad. 3. – 7.

Jeśli małżonkowie żyli już osobno, nie prowadzili wspólnie domu, nie mieli wspólnego budżetu, nie spędzali wspólnie czasu to żyli oni już praktycznie w separacji nieformalnej.  Jednak gdy małżonek który chce się wyprowadzi żywi uczucia do drugiego małżonka a pożycie fizyczne między stronami nie ustało to w ewentualnym procesie w sprawie o rozwód taka wyprowadzka będzie elementem wpływającym na rozerwanie więzi małżeńskiej. Nie możemy też  mówić o rozerwaniu trwałym więzi gdyż więź emocjonalna , uczuciowa nadal istnieje. Powyższe (wyprowadzka) może zatem wpłynąć na przyczynę rozpadu małżeństwa i może przyświadczać o zawinieniu małżonka.

Ad. 8, 9 i 10.

Na koniec jedna z najważniejszych kwestii. Czy małżonek chcący się wyprowadzić rozmawiał z dziećmi. Naruszenie dobra małoletnich dzieci jest jedną z przesłanek negatywnych dla rozwodu. Brak świadomości dzieci z jakich przyczyn jedno z rodziców się wyprowadza może automatycznie wprowadzić w dziecku poczucie winy. Jeśli rodzic nie potrafi sam przeprowadzić takiej rozmowy czy jest szansa aby udać się z dzieckiem na konsultację u psychologa? Jeśli zatem odpowiedzieli sobie Państwo na wszystkie te pytania korzystając z odpowiedzi poniżej już wiedzą Państwo jak wyprowadzka może wpłynąć na Wasza sprawę o rozwód. 

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa