Niezgodny wniosek o podział majątku stron w trakcie rozwodu

Podział majątku wspólnego stron możemy przeprowadzić razem ze sprawą o rozwód lub po jej zakończeniu.  Oba założenia ich plusy i minusy zostały opisane we wpisie  -„Łączyć czy nie łączyć sprawa o rozwód i podział majątku„. W poprzednich wpisach opisałam również jak na zgodny wniosek podpisać podział majątku u notariusza.

Małżonkowie nie mają zgodnego wniosku o podział majątku.

W pierwszej kolejności nasuwa się pytanie jakich składników majątkowych dotyczy spór. Często sporne jest również ustalenie wartości składników majątku.

Aby prawidłowo rozpocząć sporządzać listę  najlepiej rozpocząć od daty ślubu. Od tego czasu strony gromadzą swój wspólny majątek. Zatem jeśli małżonek przed ślubem nabył dom (również na kredyt)bądź otrzymał go darowizną  nie wylicza się to do majątku wspólnego stron.

Wśród osób które prowadzą firmę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej a nie spółkę muszą pamiętać, że w takim wypadku trudno mówić o majątku firmy.  Dotyczy to również zakupionych samochodów. Podczas konsultacji u prawnika warto o takich zakupach porozmawiać.

Spór między małżonkami dotyczy wartości składników majątkowych.

W sytuacji gdy majątek dotyczy samych ruchomości będzie prościej ocenić ich wartość. Gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość można lepiej przygotować się na spotkanie z prawnikiem. Zalecane działanie to posiadanie operatu szacunkowego danej nieruchomości. Taką opinię sporządza rzeczoznawca majątkowy. Często jeśli małżonkowie są sporni każdy z nich udaje się osobno do rzeczoznawczy majątkowego. Posiadanie dwóch operatów przez każdego małżonka nie jest przymusem.  Posiadanie minimum jednego pozwoli stronie i jego prawnikowi skonstruować rzetelnie wniosek do Sądu.  Prawnik nie ma uprawień do szacowania nieruchomości.

Sporządzenie operatu w zakresie wyceny nieruchomości jest czynnością odpłatną.  Mogą zatem znaleźć się osoby które nie będą chciały ponosić takich kosztów. Warto jednak wiedzieć, że przy braku zgody w zakresie wniosku o podział majątku w Sądzie i tak zostanie powołany dowód z opinii biegłego sądowego. Sąd nie będzie szacował sam wartości nieruchomości przy niezgodnym wniosku stron.  Koszt sporządzenia opinii przez biegłego na zlecenie Sądu jest z reguły kilkadziesiąt złotych droższy i ponosi go osoba z reguły składająca wniosek o podział majątku.

Reasumując nawet przy niezgodnym wniosku o podział majątku wspólnego stron małżonkowie powinni rozważyć czy warto jeszcze przed rozprawą skorzystać z opinii specjalistów w tym prawnika oraz rzeczoznawcy majątkowego. Powyższe rozwiązanie może skrócić sprawę w Sądzie  oraz zdecydowanie zmniejszyć koszty tego postępowania.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa