Kiedy nie warto czekać na rozwód. Pozew o separację

Przed założeniem sprawy o rozwód prawo daje możliwość złożenia pozwu o separację. O separacji mówimy jeśli więzi łączące małżonków ustały ale nie w sposób trwały. Bardzo często małżonkowie żyją w separacji faktycznej. Dzieje się tak na przykład gdy ustały więzi małżeńskie i strony nie mieszkają razem. Warto zatem zastanowić się czy zgłoszenie pozwu o separację może mieć swoje przywileje. Jest to ważne jeśli i tak strony nie żyją wspólnie ustały więzi uczuciowe, gospodarcze i fizyczne.

Przywileje
  1. Rozdzielność majątkowa. Razem z prawomocnością wyroku w sprawie o separację strony otrzymują rozdzielność majątkową. Zatem po prawomocności wyroku to co będą kupować czy pożyczki jakie będą zaciągać są będą ich osobistym majątkiem / zobowiązaniem.
  2. Alimenty. W sytuacji gdy małżonkowie nie mieszkają już razem a sytuacja finansowa i zarobkowa znacznie pogorszyła się u jednego z małżonków prawo pozwala na wyrównanie stopy życiowej poprzez płatne miesięcznie alimenty. Również zasadne są alimenty na małoletnie dzieci stron od małżonka , który nie zamieszkuje.
  3. Kontakty z dziećmi. Jeśli w wyniku wyprowadzenia się jeden z małżonków ma on niewystarczający kontakt ze swoimi małoletnimi dziećmi może ubiegać się o zabezpieczenie kontaktów oraz wyznaczenie stałych kontaktów.
  4. Inwestowanie i rozwój firmy. Gdy jeden lub oboje z małżonków prowadza firmy i są to jednoosobowe działalności gospodarcze drugi z małżonków nie będzie musiał wyrażać zgody na zaciąganie zobowiązania dla firmy drugiego małżonka. Tym samym nie będzie ryzykował jako drugi małżonek swoim majątkiem.
  5. Spisanie porozumienia miedzy stronami dla ratowania małżeństwa. Strony mogą spisać porozumienie w jaki sposób strony mogłyby zmienić swoje zachowanie w stosunku do siebie aby do siebie wrócić. Takie porozumienie podpisują wyłącznie strony.
Separacja to poczekalnia dla rozwodu czy sposób na ratowania małżeństwa ?

Separacja nie daje możliwości rozwiązania małżeństwa. Strony choć żyją osobną nie mogą wiązać się w inne związki poza małżeńskie. Separacja często nazywana jest poczekalnią przed rozwodem. Z praktyki jako adwokat miałam już klientów którzy wracali do siebie po orzeczonym prawomocnym wyroku o separację. Statystycznie jednak większość osób po założeniu sprawy o separację decyduje się na rozwód.

Złożenie pozwu o rozwód mając już prawomocny wyrok o separację jest bardzo dużym ułatwieniem dla stron. Większość kwestii już ustalona w wyroku o separację. Dzięki tym ustaleniom małżonkowie , którzy chcą się rozwieść mogą zrobić bardzo szybko. Opłata sądowa płatna do Sądu od założenia sprawy o separację to 600 zł a w przypadku zgodnego wniosku stron jest to 100 zł.

Adwokat Gąsior