Kiedy notariusz jest potrzebny w sprawie o rozwód.

Małżonkowie, którzy postanowili się rozstać najczęściej chcą to załatwić jak najszybciej. Warto zatem zastanowić się czy i kiedy notariusz może zatwierdzić nasze porozumienie a nie Sąd. Takie rozwiązanie pozwoli często zaoszczędzić nawet kilka miesięcy czasu, który strony spędziłyby na oczekiwaniu na termin rozprawy.

Które z ustaleń można zatem zatwierdzić u notariusza dotyczące rozstania stron bez Sądu ?

 

Rozdzielność majątkowa.

Strony mogą jeszcze w trakcie trwania sprawy o rozwód lub przed jej założeniem podpisać u notariusza zgodny wniosek o rozdzielność majątkową. Plusem takie rozwiązania jest to, że strony z dniem podpisania rozdzielności majątkowej mogą działać, inwestować już na własną rękę oraz nie ponoszą odpowiedzialności za długi małżonka na przyszłość. Jest to szczególnie ważne jeśli sprawa rozwodowa może potrwać nawet kilka lat a jest podejrzenie, że jeden z małżonków może mieć w planach nowe pożyczki i kredyty.

Podział majątku.

Jeśli jest zgoda co do składników majątku wspólnego ich wartości i sposobu podziału strony mogą taki podział majątku zatwierdzić u notariusza. Podział majątku u notariusza ma taką samą wartość jak wyrok Sądu. Plus to oszczędność czasu. Podział majątku u notariusza wcześniej spisany przez prawnika może zostać zatwierdzony nawet w ciągu tygodnia od zawarcia porozumienia u notariusza.

Alimenty.

Jest to możliwe gdy małżonkowie są zgodni co do wysokości alimentów na drugiego małżonka lub na dzieci. Gdy dziecko jest pełnoletnie to ono staję się strona w sprawie o alimenty. Nie można takich alimentów ustalić w wyroku rozwodowym. W sądzie trzeba byłoby założyć dwie sprawy o rozwód gdzie stronami są małżonkowie oraz o alimenty gdzie stroną jest pełnoletnie dziecko i jeden z małżonków. U notariusza jest to jedno spotkanie zatwierdzające porozumienie pomiędzy małżonkiem i jego dzieckiem na którym może też być drugi małżonek.

Darowizna.

W trakcie ustaleń dotyczących podziału majątku jedną z opcji jest również przekazanie w darowiźnie majątku dla drugiego małżonka. Taka czynność również może zatwierdzić notariusz.

Kredyt hipoteczny.

Bardzo często małżonkowie posiadają wspólny kredyt hipoteczny, który to za zgodą banku można przepisać na jednego małżonka. Drugi małżonek zostaje wtedy spłacony i taką czynność również warto zatwierdzić u notariusza bez Sądu. Jest to spora oszczędność czasu oraz pozwala albo sprzedać mieszkanie/dom albo dom/mieszkanie staje się własnością jednego z małżonków ze spłatą na rzecz drugiego.

Wizyta u notariusz musi być potwierdzona umówieniem się z nim na spotkanie. Podczas spotkania notariusz sprawdza to co strona przygotowała celem podpisania i zatwierdzenia przez notariusza. Warto przed spotkaniem z notariuszem mieć gotową umowę lub treść porozumienia przygotowaną przez prawnika zgodnie z obowiązującym prawem. Za wizytę u notariusza i poświadczanie u niego treści umów czy innych dokumentów przysługuje mu opłata zwana taksą notarialną.

Zachęcam aby nie kierować się jedynie ceną opłaty dla notariusza lecz opinią o danych notariuszu a najlepiej korzystać z poleceń. Tak jak prawnicy notariuszem mogą mieć doświadczenie na co dzień w wąskim zakresie swojej specjalizacji. Ja jako prawnik mam stałych notariuszy do których mam zaufanie i których mogę polecać moim klientom. Choć system poleceń działa od lat zachęcam do kierowania się właśnie doświadczeniem innych osób a nie jedynie wysokością ceny za usługę.

Adwokat Klaudia Gąsior

Instagram @rozwodowamapa