mediacja sądowa w sprawie o rozwód

Przywilej czy obowiązek

 

Gdy strony do pierwszej rozprawy w sprawie o rozwód nie zawarły porozumienia lub ugody pojawia się możliwość mediacji sądowej. Wniosek o przeprowadzenie mediacji w trakcie postępowania mogą złożyć małżonkowie lub Sąd. Udział w mediacjach sądowych jest dobrowolny. Mediator sporządzi odpowiednia notatkę i nie będzie przeprowadzał mediacji jeśli małżonek się na nią nie zgodzi.

Mediacja sądowa jest przeprowadzana albo w ośrodku mediacyjnym lub w siedzibie mediatora. Zasadą jest, że mediator sądowy jest to osoba niezwiązana z postępowaniem. Sąd zakreśli czas na mediacje z reguły jest to od 1 miesiąca do 3 miesięcy.  Do dnia wyznaczonego terminu na rozprawę mediator prześle sprawozdanie z mediacji wraz z ewentualną ugodą.

Czy warto zatem skorzystać mediacji sądowej ?

Plusy:

  1. Skróci czas postępowania sądowego z kilkuletniej sprawy w Sądzie czasem nawet do kilku miesięcy.
  2. Małżonkowie ustalą pomiędzy sobą wspólną treść porozumienia. Sąd zatwierdza jego treść sprawdzając czy jest zgodna z prawem.
  3. Każdy z małżonków będzie mógł szybciej ułożyć sobie życie prywatne. Cała sprawa o rozwód zakończy się finalnie szybciej.
  4. Szybki czas zakończenia sprawy w Sądzie wpłynie pozytywnie na małoletnie dzieci stron zwiększy ich poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w rozbitej rodzinie.
  5. Rodzina małżonków oraz ich przyjaciele nie będą zmuszeni uczestniczyć w postępowaniu sądowym i w nim zeznawać, co często powoduje stres i dyskomfort dla rodziny i przyjaciół.
  6. Jeśli sprawa dotyczy rozwodu połączonego z podziałem majątku, mediacja da możliwość szybszej sprzedaży domu lub spłaty za dom.
Minusy:
  1. Czas. Jest szybsze rozwiązanie.  Oczekiwanie na termin rozprawy jest związane z ilością spraw w Sądzie lub rozpatrywaniem wniosków o zabezpieczenie. Z mediacji pozasądowej można korzystać wcześniej już w trakcie otrzymania pierwszego pisma z Sądu lub nawet przed złożeniem sprawy w Sądzie.
  2. Koszt. Mediacja sądowa jest zawsze płatna i rodzi to dodatkowe koszty sądowe dla Stron. Jeśli strony posiadają już swoich prawników w sprawie zawsze można spróbować porozumieć się  i spisać porozumienie. Jeśli to się nie uda dopiero wtedy kolejnym etapem może być mediacja sądowa.
  3. Konsensus. Podpisanie podczas mediacji sądowej porozumienie nigdy nie będzie polegało na rezygnacji jednego małżonka ze wszystkich swoich wniosków i akceptacji na rzecz drugiego. Porozumienie to ugoda. Podczas mediacji wnioski i ustalenia są wspólne.

Dlatego osobiście jako prawnik ja jestem zwolennikiem wszystkim polubownym metod rozwiązywania sporów w sprawach sądowych. Zachęcam jednak swoich klientów aby myśleli rozsądnie i  nie ponosili dodatkowych kosztów. Jeśli zatem da się coś załatwić wcześniej niż w Sądzie nie ponosząc dodatkowych kosztów poświecenia czasu i finansów to zachęcam do takich rozwiązań.

Adwokat Gąsior