Wywiad kuratora w sprawie o rozwód

Podczas postępowania sądowego w sprawie o rozwód Sąd może zlecić wywiad kuratora. Najczęściej taki wywiad środowiskowy odbywa się jeszcze przed pierwszą rozprawą w Sądzie. Gdy małżeństwo posiada wspólne małoletnie dzieci wywiad kuratora z pewnością będzie dotyczył kwestii warunków bytowych dzieci po rozwodzie.

Przebieg wywiadu środowiskowego kuratora

Kurator kontaktuje celem umówienia spotkania z małżonkami. Do spotkanie najczęściej dochodzi w miejscu zamieszkania stron. Jeśli małżonkowie nie mieszkają już razem kurator będzie chciał sprawdzić warunki bytowe dla dzieci. Jest to szczególnie ważne jeśli kontakty z rodzicem u którego dzieci nie zamieszkują będą się odbywały również z noclegiem w jego miejscu zamieszkania. Po odbyciu spotkania z małżonkami kurator sporządza opinie na piśmie.

W opinii kurator najczęściej akcentuję następujące kwestie:
  • warunki bytowe dzieci po rozwodzie rodziców
  • miejsce i warunki do odbywania kontaktów z dziećmi w szczególności jeśli nocleg będzie poza miejscem zamieszkania
  • czy dzieci będą mieć swój pokój
  • świadomość dzieci dotycząca rozstania i rozwodu rodziców
  • reakcja dzieci na fakt, iż rodzice nie mieszkają lub nie będą mieszkać razem
  • chęć dzieci do kontaktu z rodzicem, który z nimi nie mieszka lub nie będzie mieszkać po rozwodzie

Pisemna opinia kuratora zostaje załączona do akt sprawy o rozwód w Sądzie. Strony mają prawo się z nią zapoznać jeśli złożą wniosek o wgląd w akta sprawy w przeciwnym razie Sąd na rozprawie odczyta treść opinii stronom. W sytuacji gdy opinia kuratora będzie negatywna a
Sąd będzie mieć wątpliwości czy rozwód stron nie naruszy dobra małoletnich dzieci stron Sąd może z urzędu powołać wniosek o opinie pisemną OZSS o czym mowa była w poprzednim wpisie.

Koszt sporządzenia opinii przez kuratora ponoszą strony postępowania z reguły jest to kwota nie większa niż 100 zł.

Najważniejsze aby mieć świadomość , iż w sytuacji posiadania małoletnich dzieci wywiad kuratora jest istotny i to od niego może zależeć czy sprawa o rozwód zakończy się szybko i sprawnie czy Sąd mając wątpliwości o dobro małoletnich dzieci stron powoła opinie Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych.

Adw. Klaudia Gąsior

Instagram –  @rozwodowamapa