Nierealizowany kontakt rodzica z dzieckiem

W trakcie sprawy o rozwód możemy złożyć wniosek o ustalenie stałych kontaktów dziecka z rodzicem z którym wspólnie nie zamieszkuje. Dotyczy to dzieci małoletnich do 18 roku życia. Również na czas postępowania w sprawie o rozwód możemy złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów.

W jaki sposób reagować na brak realizacji stałych kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem?
  • Wysłuchać zdania małoletniego dziecka.
  • Jeśli dziecko posiada problematyczną relację z drugim rodzicem  to rodzic mieszkający z dzieckiem powinien okazać wsparcie. Pomocna może okazać się rozmowa z obojgiem rodziców co do zachowania relacji ich obojga po rozwodzie z dzieckiem.
  • Rodzic mieszkający z dzieckiem nie powinien nastawiać dziecka przeciwko rodzicowi z którym dziecko nie mieszka.
  • Odradza się wciąganie małoletnich dzieci w szczegóły sprawy rozwodowej a w szczególności pokazywanie lub czytanie im pism procesowych w sprawie o rozwód. Nawet jeśli temat dotyczy alimentacji to rodzice jako przedstawiciele ustawowi dziecka do 18 roku stanowią o ich utrzymaniu.
  • Zmienić formę kontaktu rodzica z dzieckiem.
  • To co wydaje się na początku idealnym sposobem realizacji kontaktów może okazać się trudne do zrealizowania dla dziecka. W trakcie sprawy o rozwód oraz po jej uprawomocnieniu sposób realizacji kontaktów z małoletnim dzieckiem można zmienić składając odpowiedni wniosek do Sądu. Dopuszczalne ustalenia form kontaktu mogą dotyczyć kontaktu w miejscu zamieszkania dziecka lub poza jego miejscem zamieszkania.  Prawo daje możliwość odbywania kontaktu w obecności kuratora. Odbywanie kontaktu w obecności kuratora według nowej zmiany będzie możliwe w miejscu zamieszkania dziecka. Obecnie kurator może również uczestniczyć w kontaktach poza miejscem zamieszkania małoletniego.
  • Złożyć wniosek o nakazanie zapłaty z tytułu  naruszenie obowiązków wynikających z niezrealizowania kontaktów z małoletnim dzieckiem 
  • Rodzic z którym dziecko zamieszkuje ma prawo złożyć wniosek o nakazanie zapłaty przez Sąd z tytułu nierealizowania kontaktu rodzica niemieszkającego z dzieckiem. Zdążają się również sytuację odwrotne. W związku z brakiem chęci rodzica mieszkającego  utrudniane są kontakty z rodzicem nie mieszkającym z nim. Warto podkreślić, że mówimy tu o całkowitym utrudnianiu np. nie wydawaniu w ogóle dziecka na kontakt z drugim rodzicem. Podkreślić należy, iż małoletniego dziecka nie można zmusić do kontaktu.  W związku z udowodnieniem braku kontaktów lub utrudnianiu za każdy nieodbyty kontakt Sąd nakłada na tą osobę należność finansową do zapłaty.
Reasumując

nie ma kontaktu rodzica z dzieckiem, którego nie można zmienić. Nawet po prawomocnej sprawie rozwodowej. Brak chęci dziecka do kontaktu z rodzicem również może ulec zmianie. Oprócz działań prawnych czasem zalecane są również spotkanie z psychologiem lub wspólne terapie rodzinne. Całkowity brak zainteresowania rodzica dzieckiem jeśli znamy jego miejsce zamieszkania może być zamieniony na dolegliwość finansową do zapłaty dla tego rodzica.

adw. Klaudia Gąsior

Instagram –  @rozwodowamapa