Terminy w sprawie o rozwód.

Dlaczego w mojej sprawie nic się nie dzieje”

Aby ustrzec się długoletniej sprawie w sądzie  warto wiedzieć czym są terminy w sprawie o rozwód. Na niektóre z nim możemy mieć bezpośredni wpływ inne są terminami z góry narzuconymi przez ustawodawcę.

Administracja związana z założeniem sprawy w Sądzie.

Składając pozew o rozwód na starcie zderzymy się z administracją. W pierwszej kolejności sprawa jest zarejestrowana w Sądzie. Sprawie nadaje się sygnaturę. Sąd wybiera się sędziego, który będzie ją prowadzić. Takie działania trwają nie krócej niż tydzień czasem dłużej. Następnie sędzia podejmuje się kolejnych czynności. Najpierw jeśli są wnioski o zabezpieczenie na przykład alimentów Sąd musi je rozpoznać niezwłocznie.  Kolejne Sąd przesyła również odpowiedź na pozew do drugiego małżonka. Ile czasu zajmie wykonanie tych czynności ? W praktyce około miesiąca. Zatem po wykonaniu szeregu czynności których nie widać składający  dowie się o wysłaniu odpowiedzi na pozew do drugiej strony w liście z Sądu.

Wnioski o zabezpieczenie – terminy

Po otrzymaniu postanowienia o zabezpieczeniu naszych wniosków lub odmowie ich zabezpieczenia biegną nam ustawowe terminy na odwołanie się.  Ma to jednak konsekwencję, jeśli my lub druga strona złoży odwołanie sprawa nie ruszy dalej. Następnie skład innego Sądu będzie rozpatrywał nasze odwołania od postanowień na zabezpieczenie czy to alimentów czy kontaktów. Jaki jest czas oczekiwania na rozpatrzenie odwołania ? Nie krócej niż miesiąc, w praktyce może być to dwa lub trzy miesiące a nawet więcej. Do tego czasu nie będzie nowego terminu rozprawy. Zatem jeśli zależy nam na czasie to warto przemyśleć czy decyzją Sądu o zabezpieczeniu jest absolutnie nie do przyjęcia a może jest wystarczająca na potrzeby przebiegu sprawy, ponieważ to ważne decyzja ta nie jest ostateczna. Zabezpieczenie również alimentacyjne jest tylko na czas trwania sprawy. W wyroku Sąd może zasądzić wyższe lub niższe alimenty niż postanowieniu o zabezpieczenie ich.

Odpowiedź na pozew oraz dalsze pisma procesowe w sprawie

Zawsze po złożonym pozwie drugi małżonek ma prawo w ciągu 14 dni od doręczenia pozwu wysłać swoja odpowiedź na piśmie. Odpowiedź na pozew wysłana jest do osoby inicjującej sprawę, która znów na 14 dni najczęściej do ustosunkowania się do tego pisma. W praktyce wszystko wysyłane jest za pomocą operatora pocztowego Poczta Polska. Czas trwania z obrotem dokumentów do Sądu nie mniej niż 1- 1.5 miesiąca. Wtedy z reguły Sąd ma pierwszą szanse na wyznaczenie terminu rozprawy. Ile czasu upłynęło od naszego złożenia pozwu ? Statystycznie z reguły nie mniej niż 1 miesiąc do 2 miesięcy. 

Wyznaczenie terminu rozpraw i wnioski dowodowe w sprawie

Sędziowie często kierują się zasada, iż w pierwszej kolejności wyznaczają termin rozprawy dla spraw, gdzie strony mają zgodne tożsame wnioski. Dlaczego ? Takie sprawy posiadają mniej wniosków dowodowych w szczególności mam na myśli takie wnioski jak dowody dotyczące przesłuchań świadków. Aby przesłuchać rodzinę stron czy przyjaciół Sąd musi przeznaczyć więcej czasu a czasem wyznaczyć w praktyce dwa lub trzy osobne terminy na rozprawę. Dlatego kolejną wskazówką jest rozważenie jakie wnioski składamy do sprawy, kogo chcemy powołać na świadka i czy te osoby mają realną i bezpośrednią wiedzę na temat życia stron. Termin na który nie mamy wpływu jest to termin wyznaczenia rozprawy przez Sąd.  Z reguły czas oczekiwania obecnie może równać się trzem miesiącom lub dłużej. Jeśli w sprawie nic się nie dzieje, nie ma czynności, które Sąd musi rozpoznać możemy złożyć wniosek prośbę o wyznaczenie terminu rozprawy. Takie pismo ma charakter przypominający Sądowi o sprawie. Dlaczego tak długo czekamy na wyznaczenie terminu?. Statystycznie w Polsce ilość spraw nie zmniejsza się z roku na rok lecz zwiększa. Ilość sędziów niestety nie wzrasta..

Zawarcie porozumienia w trakcie sprawy w Sądzie

Na każdym etapie sprawy w Sądzie możemy podpisać ugodę. Takie działanie skróci sprawę czas sprawy.  Sąd nie będzie musiał kończyć postępowania dowodowego. Biorąc pd uwagę całą biurokrację na która składa się założenie sprawy i jej prowadzenie porozumienie się przed sprawą lub w trakcie po prostu jest zawsze korzystne dla stron. Są terminy na które nie będziemy mieć wpływu w trakcie prowadzenia sprawy.  Dlatego pomimo, iż strony nie mają nawet pierwszego terminu rozprawy to przed Sąd w sprawie musi wykonać szereg czynności o których wykonaniu strony często nie mają świadomości.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa