Porozumienie rodzicielsko- wychowawcze w sprawie o rozwód

W toku prowadzenia sprawy rozwodowej jeśli stanowiska stron nie są zgodne postępowanie sądowe może trwać od 3 do 5 lat. Warto przemyśleć porozumienie w zakresie wszystkich aspektów dotyczących małoletnich dzieci stron.

Do najważniejszych elementów porozumienia zalicza się:

 

 Ustalenie władzy rodzicielskiej i miejsca pobytu dziecka.

Jeśli jedno z małżonków od dłuższego czasu nie interesuje się i nie chce uczestniczyć w wychowaniu dziecka możemy rozważyć ograniczenie władzy rodzicielskiej dla tego niego. Rodzic nadal będzie miał prawa rodzicielskiej do dziecka. Będzie mógł zapytać się o postępy w nauce dziecka w szkole czy nawet stan zdrowia w placówce zdrowotnej. Ułatwi to życie codzienne rozbitej rodziny. Podpis jednego z rodziców będzie umożliwiał załatwienie formalności w urzędzie czy w placówce zdrowotnej lub edukacyjnej. Jest to bardzo ważne w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia dziecka jeśli kontakt z drugim rodzicem na co dzień nie jest bieżący. Nikt nie może mieć dwóch miejsc zamieszkania, więc ustalenie miejsca pobytu dziecka jest priorytetowe. Drugi rodzic, u którego miejsce pobytu dziecka nie jest zgłoszone może poprosić o zapis aby w sytuacji zmiany zamieszkania dziecka w związku np. z przeprowadzką był informowany niezwłocznie.

Kontakty rodzica z dzieckiem

Rodzic u którego dziecko nie ma ustalonego miejsca pobytu ma prawo do stałych kontaktów z nim. Nie ma obowiązku prawnego regulowania kontaktów. Z praktyki postępowań w sprawach rodzinnych ja zachęcam jednak do ich uregulowania. Ważne jest aby drugi rodzic miał możliwość widzenia dziecka i spędzania z nim czasu. Dziecko jeśli będzie miało wyznaczone stałe dni spędzenia z czasu z drugim rodzicem w trakcie tygodnia oraz weekendów będzie mieć większe poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji. Dla rodzica, który nie mieszka z dzieckiem ustalenie stałych kontaktów z dzieckiem pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić więź z dzieckiem.

Koszty wychowania i utrzymania dziecka stron

Kwestia ustalenia miesięcznych alimentów dla dziecka od rodzica u  którego dziecko nie zamieszkuje jest często częścią sporną ustaleń pomiędzy.  Dotyczy to przede wszystkim  wysokości miesięcznych alimentów. W porozumieniu można to zapisać na dwa sposoby. Ustalając stałą miesięczna kwotę alimentów a w niej szacując wszystkie uzasadnione wydatki miesięcznie dziecka . Z drugiej strony możliwe jest ustalenie stałej miesięcznej kwoty alimentów dla dziecka oraz zapis o możliwych dodatkowych kosztach utrzymania dziecka na przyszłość. Wtedy rodzice mogą oświadczyć, iż będą partycypować pół na pół a dotyczyć to może leczenia czy edukacja prywatnej dziecka.

Edukacja dziecka

Ten punkt porozumienia może zawierać ustalenia czy rodzice będą wspólnie decydować o edukacji dziecka. Najważniejsze aby zapisać to jak najsprawniej i zgodnie z dotychczasową sytuacją w rodzinie. Jeśli jedno z rodziców nie angażowało się dotychczas w wybory dotyczące nauki dziecka i na przyszłość również nie czuje takiej potrzeby można prawnie to uregulować.

Opieka lekarska i leczenie szpitalne dzieci

Co do zasady rodzice pozostają w obowiązku wzajemnie informować się o stanie zdrowia swojego dziecka. Ten zapis można rozszerzyć. Na przykład, że w związku z umieszczeniem w placówce zdrowotnej celem hospitalizacji stacjonarne dziecka drugi rodzic zostanie powiadomiony niezwłocznie w ciągu wskazanej liczny godzin przez drugiego rodzica. Zgoda na wybór innych placówek zdrowotnych w zakresie leczenia prywatnego stomatologicznego lub ortodontycznego również może być uzależniona od zgody obojga rodziców.

Wyjazdy dziecka za granicę

W porozumieniu można ująć zapis o każdorazowym informowaniu rodzica o planowanych wyjedzie dziecka za granice z drugim rodzicem. Zdarzają się również zapisy, iż  wyjazd dziecka może być być uzależniony od wyrażenia zgody przez obojga rodziców.

Podpisanie porozumienia rodzicielsko- wychowawczego nawet w trakcie sprawy rozwodowej ustabilizuje życie małoletniego dziecka stron. Między małżonkami ułatwi komunikację oraz pozwoli skupić się jedynie na spornych aspektach rozwodu jak udowodnienie winy czy podział majątku.

Spisanie porozumienia jest dobrowolne to strony kształtują jego treść. Zapisy w porozumieniu nie mogą być niezgodne z obowiązujących w Polsce prawem. Prawnik pomoże zredagować porozumienie w zgodzie z porządkiem prawnym.

Adwokat Klaudia Gąsior

Instagram @rozwodowamapa