Rozwód a nękanie małżonka i stalking

Zdarzają się sytuację gdy w trakcie rozwodu małżonek zachowuje się niepoprawnie wobec drugiego małżonka.

Kategorie w/w zachowań możemy podzielić na:

– Stalking, uporczywe nękanie.

– Groźby karalne

Stalking jest przestępstwem zgłaszanym na wniosek osoby pokrzywdzonej a zatem małżonka.

Jakie zachowania mogą świadczyć, że ktoś jest Stalkerem ?

  • Wysłanie nieprawdziwym oczerniających wiadomości o drugim małżonku oraz ich rozpowszechnianie;
  • Nachodzenie małżonka w miejscach w których spędza czas bez jego zgody (rodzina, praca, miejsce zamieszkania) oraz wymuszanie spotkań z nim bez przyczyny;
  • Uporczywe śledzenie małżonka bez jego zgody;
  • Telefonowanie bez przyczyny a nawet głuche telefony w dzień i w nocy;
  • Włamywanie się bez zgody małżonka do jego miejsca zamieszkania aby zostawić mu wiadomość lub przedmiot również w skrzynce pocztowej;

Sąd może orzec wobec Stalkera zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, zakaz przebywania w określonych miejscach lub środowiskach czy nawet zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. 

Karalne mogą być również zachowania małżonka złośliwe i nakierowane na wprowadzenie w błąd drugiego małżonka na przykład co do miejsca pobytu ich wspólnego dziecka. Sąd może zasądzić również karę grzywny w takich przypadkach. 

Groźby karalne są w większości wypadków następstwem już wcześniejszych negatywnych działań jednego małżonka wobec drugiego.

Przez groźby karalne rozumie się wypowiadania słów wobec drugiej osoby, które to konkretnie w tej osobie wzbudzają poczucie lęku, wprowadzają ją w stan obawy o siebie lub o osoby najbliższe również dzieci. Najważniejsze jest czy osoba wobec której padły groźby mogła realnie poczuć się zagrożona oraz kontekst sytuacyjny. Przykład: Groźbą nie jest informowanie o chęci w przyszłości wprowadzenia się matki z dziećmi z domu rodzinnego od małżonka.  Odwracając sytuację gdy małżonek mówi, iż nie pozwoli na to by drugi małżonek wyprowadził się z domu z dziećmi i jeśli będzie trzeba użyje wszystkim środków również siły, zmienia już tą historię. 

W jaki sposób małżonek pokrzywdzony niewłaściwym działaniem drugiego z małżonków może się bronić?

Przede wszystkim należy ocenić czy działania małżonka są sprzeczne z prawem. Doradzam aby przed zgłoszeniem się na Policję skonsultować problem z osobą nie zaangażowana emocjonalnie w sprawę a najlepiej skorzystać z doradztwa prawnego w tym zakresie.

adw. Klaudia Gąsior 

Instagram –  @rozwodowamapa