Słów kilka o alimentach. Co robić gdy matka/ojciec nie płaci alimentów ?

Dla kogo Alimenty ?

Zarówno ojciec jak i matka dziecka małoletniego powinni partycypować w jego utrzymaniu. Obalając jeden z krążących mitów nie dotyczy to jedynie związków małżeńskich.  Alimenty są możliwe również w sytuacji w której rodzice ślubu nie mieli a nawet nie tworzyli razem związku. Uznanie dziecka jest wpisane w akcie urodzenia w rubryce dane rodziców. W prawie używa się zwrotu, iż o alimenty występuje ten z rodziców u którego dziecko ma stałe miejsce pobytu.

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej zwalnia od płacenia alimentów – mit 

Kolejnym mitem jest, iż ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej wyłącza rodzica z obowiązku płacenia alimentów. Nie jest tak. Władza rodzicielska to współdecydowanie m.in o rzeczach istotnych dla dziecka: zdrowiu – wyborze lekarza, sposobu leczenia czy edukacji – wyborze przedszkola, szkoły. Rodzic który całkowicie ma odebrane prawa rodzicielskie lub ograniczone może mieć zasądzone alimenty na małoletnie dziecko.

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów na dziecko nie płaci. 

Źródeł powstania obowiązku płacenia alimentów na dzieci małoletnie jest kilka. Wyrok rozwodowy, sprawa o alimenty w Sądzie i wyrok, ugoda pomiędzy rodzicami  zatwierdzona przez Sąd. Każde źródło w przypadku braku regularnego płacenia osoby zobowiązanej do alimentów może być egzekwowane. Komornik może wszcząć postępowania egzekucyjne. Zdarza się niestety tak, że egzekucja komornicza okazuje się nieskuteczna brak środków na koncie bankowym a osoba zobowiązana do alimentów nie pokazuje swoich źródeł dochodu.

Niealimentacja 

Zgodnie z kodeksem karny jeśli ktoś uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego co najmniej trzy świadczenia okresowe podlega karze grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności do roku. Jak wygląda to w praktyce ? Jeśli ktoś wcale nie płaci alimentów jest możliwość założenia sprawy karnej już po trzech okresach od nie płacenia.   Ile wnosi jeden okres sprawdzamy w wyroku lub ugodzie. Jeden okres z reguły to jeden miesiąc. Jeśli ktoś płaci alimenty ale nie pełną wysokość- dla przykładu alimenty na kwotę 1000 zł a płaci miesięcznie po 500 zł będzie możliwe prowadzenie sprawy o niealimentację gdy łącznie uzbieramy wysokość 3 okresów nie płacenia alimentów. W naszym przykładzie takie uprawnienie pojawi się za 6 miesięcy.

Nowelizacja 2017 r.

Należy podkreślić, iż nie zawsze można było założyć sprawę karną o niealimentację już po trzech okresach niepłacenia alimentów. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w 2017 r. Zmieniony został  wymiar kary nowelizacja ustawy w tym w szczególności art. 209 kodeksu karnego. Decyzja o zmianie była  spowodowana nagminnym procesem nie płacenia alimentów. Statystycznie ilość spraw o niealimentacji wzrosła od zmian w 2017 r. W 2016 r. spraw o uchylanie się od alimentacji było wszczętych 16 009 natomiast już 2017 – 35 338 i tendencja jest wzrostowa 2020 jest ich 71 656. 

Czy osoba nie płacąca alimenty może uchylić się od kary ?

Tak, jeśli najpóźniej w ciągu 30 dni do pierwszego przesłuchania w charakterze osoby podejrzanej osoba ta wpłaci całość zaległych alimentów uniknie kary oraz odpowiedzialności karnej.

Adw. Klaudia Gąsior

Instagram –  @rozwodowamapa